П’ята книга вибраних праць проф. Олега Шаблія «Суспільна географія: на важелях долі»

13.11.2021 | 20:31
Вийшла у світ п’ята книга вибраних праць проф. Олега Шаблія під назвою «Суспільна географія: на важелях долі». У ній опубліковано праці автора – переважно монографії, навчальні посібники та інші наукові твори. Великою мірою вона має автобіографічний характер. Висвітлює доробок ученого на різних етапах його науково-викладацької діяльності у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У першому розділі «Мала і велика Батьківщина» розкрито природно- і суспільно-географічний простір місцини народження автора, охарактеризовано його генеалогію. Стверджується, що «великою Батьківщиною» автора є «вся Україна».
Другий розділ має назву «Ми родом з дитинства», висвітлює процес здобуття початкової і семирічної освіти автором, суспільне, особисте, родинне життя під час ІІ Світової війни, совєтської та гітлерівської окупації Західного реґіону України. Увага звернена на навчання у початковій і семирічній школах.
Третій розділ під назвою «Здобуття фахової освіти» розкриває процеси навчання автора у Бережанському педагогічному училищі (1950 – 1954 рр.) і навчання його на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (1954–1959 рр.). Наголошено на перших кроках наукової діяльності, написання статей і створення картографічних моделей.
У четвертому розділі «Per angusta ad augusta» представлено перші кроки викладання економіко-географічних дисциплін (Львів, Луцький загальнонауковий факультет), підготовка, захист кандидатської і докторської дисертацій, їх головний зміст, опонування дисертацій аспірантів і докторантів. У розділі розкрито процеси написання автором монографій, підручників і навчальних посібників, його участь у наукових форумах – конґресах, конференціях, наукових школах і в їх організації. Закінчується підрозділ характеристикою викладання автором навчальних дисциплін, стажування і науково-громадської діяльності.
Розділ п’ятий під назвою «Кафедра і кафедрали» представляє кафедру економічної і соціальної географії, якою керує проф. О. Шаблій з 1990 р., як ядро Львівської суспільно-географічної школи, навчальний процес на ній, студентську наукову роботу, працю членів кафедри, зокрема підготовку і публікацію навчальних посібників, розвиток окремих суспільно-географічних напрямків, підготовку докторських дисертацій.
Шостий розділ «Роздуми над прожитим і пережитим» представлений двома підрозділами «Вік живи, вік учись … жити» і «Чи був я щасливим?», на яке автор відповідає ствердно.
Сьомий розділ – це авторські «Публікації минулих літ», зокрема, статті та рецензії О. Шаблія і рецензії учених на праці автора (В. Руденко, Я. Мариняк, С. Гелей та ін.), публікації з нагоди ювілеїв ученого.
У «Додатках» – щоденники наукових поїздок О. Шаблія до США, Канади, Мюнхена, Парижа і Сарселя, Праґи та ін.