Опубліковано матеріали з міжнародного наукового семінару “Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи”

05.06.2019 | 16:45

Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи :
матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження
Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару
Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12
травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 236 с.

Детальніше: http://geography.lnu.edu.ua/mizhnarodnyy-naukovyy-seminar-prysviachenyy-75-richchiu-z-dnia-narodzhennia-b-p-mukhy-i-50-richchiu-roboty-roztots-koho-landshaftno-heofizychnoho-statsionaru-l-vivs-koho-natsional-noho-universytetu