Міжнародний науковий семінар, присвячений 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка

Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи :
матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження
Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару
Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12
травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 236 с.

У збірнику подано публікації учасників Міжнародного наукового семінару
“Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи”,
присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи (1943–2019), організатора і
багаторічного керівника Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару
Львівського національного університету імені Івана Франка, що розпочав роботу 50
років тому. Доповіді учасників семінару охопили коло питань, присвячених
стаціонарному та напівстаціонарному вивченню геосистем та екосистем, моніторингу
довкілля, клімату та його змінам, прикладним ландшафтознавчим та екологічним
дослідженням. Висвітлено результати наукової співпраці природознавців на Розточчі,
здобутки Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару.
Авторами публікацій є провідні учені і молоді науковці Грузії, Німеччини, Польщі,
України і Швеції.

Збірник: Seminar_Zbirnyk