Наукові дослідження магістрантки на тему “Кутани дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтів (Stadnic Retisols)” в навчально-науковій лабораторії аналізу ґрунтів і природних вод

19.09.2022 | 16:04

В навчально-науковій лабораторії аналізу ґрунтів і природних вод студентка кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Леся Тиховська (ГРНМ-21с) разом з інженером І категорії Євгенією Василівною Болюх провели  аналітичні роботи з визначення гранулометричного складу зразків ґрунту.
Зразки були відібрані магістеркою  під час польових досліджень у ґрунтах Передкарпаття.
Тема магістерської роботи «Кутани дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтів (Stadnic Retisols)”, науковий керівник – професор Зіновій  Паньків.