10 травня 2024 р. відбудеться відкрита лекція доцентки кафедри географії України Оксани Склярської

07.05.2024 | 15:57

10 травня 2024 року 0 15.05 год відбудеться відкрита лекція (онлайн на платформі MS Teams) доцентки кафедри географії України Оксани Склярської на тему “Розселення населення в Україні” з курсу “Географія населення України” для студентів групи ГРО-41с спеціальності 014.07 “Середня освіта (Географія)”.

Покликання на відкриту лекцію: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac54780020eb04047a4b64070573fdf5b%40thread.tacv2/1707478875774?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22ad55ef4b-4863-4307-8c20-d5e3e27f5d71%22%7d