Інформація про графік роботи екзаменаційної комісії, бакалаври

15.04.2022 | 15:57

pdf Розклад складання державних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт зі спеціальності для студентів ІV курсу денного та ІV курсу заочного навчання географічного факультету /випуск 2022 р./

pdf Розклад складання підсумкової атестації з іноземної мови бакалаврів освітньо-професійних програм 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» , 181 “Харчові технології” для студентів ІV курсу денного та ІV курсу заочного навчання географічного факультету / випуск 2022 р./