Вийшов друком Збірник наукових праць „Ґенеза, географія та екологія ґрунтів” за матеріалами Міжнародної наукової конференції «Ґрунтознавство XXI століття: сучасні виклики та стратегія розвитку», присвяченої 30-ти річчю кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка

16.10.2023 | 19:20

Збірник містить матеріали доповідей Міжнародної наукової конференції «Ґрунтознавство ХХІ століття: сучасні виклики та стратегія розвитку», які висвітлюють різні аспекти ґенези, географії, класифікації ґрунтів, прикладного ґрунтознавства й охорони ґрунтів, проблеми деградації земель в умовах російської воєнної агресії в Україні та стан землекористування, роль України в забезпеченні світової продовольчої безпеки.