ERASMUS+ в дії: Андрій Богуцький та Олена Томенюк у Вроцлавському університеті

21.09.2022 | 17:38

2-11 вересня 2022 р. викладачі кафедри геоморфології і палеогеографії проф. Андрій Богуцький та доц. Олена Томенюк пройшли міжнародне стажування за програмою ERASMUS+ у Вроцлавському університеті. У рамках програми стажування вони взяли участь у XXVII науковій конференції з циклу «Стратиграфія плейстоцену Польщі» на тему «Пізньочетвертинні седиментаційні середовища Східного Помор’я», яка відбулася 5-9 вересня поблизу Гданська у місцевості Стара Кішева.

У конференції взяло участь понад 100 науковців із Польщі, Німеччини, України. Наші викладачі виголосили дві доповіді: «Плейстоценові зледеніння заходу України» (проф. А. Богуцький) та «Кореляція плейстоценових зледенінь і палеокріогенних етапів у лесово-ґрунтовій серії Волино-Поділля (Україна)» (доц. О. Томенюк), у яких представили результати найновіших досліджень, отриманих у рамках виконання грантів НФДУ та закордонних.

Тематика конференції охоплювала різні аспекти наукових досліджень антропогенових відкладів та рельєфу Європи. Окрім пленарних і секційних засідань, у межах конференції дуже пізнавальними були польові екскурсії на об’єкти льодовикового і прильодовикового комплексу Східного Помор’я.

На конференції прийнято рішення про створення Польського союзу з вивчення четвертинного періоду (Polish Union for Quaternary Research – POLQUA) – регіонального відділення INQUA (Міжнародного союзу з вивчення четвертинного періоду). Першим президентом обрано професора Вроцлавського університету, нашого доброго колегу Здіслава Яри. Вітаємо!

Хочемо відмітити, що наші польські і німецькі колеги неодноразово висловлювали свою підтримку Українському Народові й завершили конференцію оплесками навстоячки Вільній Україні з побажаннями після Перемоги створити Український союз з вивчення четвертинного періоду (UAQUA)!