Експертна комісія у Львівському національному університеті імені Івана Франка

21.12.2018 | 09:47

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Географія зі спеціальності 106 Географія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка з 17.1218 р. до 19.12.18 р. згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 2871-л від 7.12.18 р. працювала експертна комісія у складі:

– Фесюк Василь Олександрович завідувач кафедрою фізичної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор географічних наук, професор, голова комісії;

 – Рідуш Богдан Тарасович професор кафедри фізичної географії, геоморфології і палеогеографії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор географічних наук, професор.

                Під час роботи комісії відбулася зустріч з Ректором Львівського університету імені Івана Франка Володимиром Мельником, де обговорилися актуальні проблеми сучасної ситуації у вищих навчальних закладах та можливості подальшої співпраці.