Аспірантка географічного факультету – стипендіат Кабінету Міністрів України

23.06.2020 | 11:20

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 692-р від 17 червня 2020 року аспірантці географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка – Олені Калинич було призначено академічну стипендію КМУ на 2020/2021 навчальний рік.

Олена Калинич працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Конкреційні ферум-манганові новоутворення у ґрунтах Прибескидського Передкарпаття». Науковий керівник Олени – доктор географічних наук, професор кафедри ґрунтознавства та географії ґрунтів Зіновій Паньків. «Дослідження конкреційних новоутворень я розпочала ще під час навчання, у процесі вивчення рудяків у дернових глейових ґрунтах Малого Полісся. У профільно-диференційованих ґрунтах Передкарпаття ми діагностували та дослідили особливості профільного розподілу, фракційний склад, хімічні властивості ортштейнів і нодулів. З метою встановлення генези новоутворень використали скануючий електронний мікроскоп, що дозволило встановити елементний склад і особливості розподілу хімічних елементів. Отримані результати є основою для діагностики інтенсивності та спрямованості елементарних ґрунтотворних процесів у профільно-диференційованих ґрунтах Передкарпаття», – розповідає аспірантка.

Джерело