5 квітня 2021 року відбудеться відкрита лекція Андрія Кирильчука на тему: «Наукометрія: методологія та інструментарій»

04.04.2021 | 13:57

Оголошення!
5 квітня 2021 року о 15.05 год. для студентів ГрфМ11с відбудеться відкрита лекція (онлайн на платформі
MS Teams) професора кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Андрія Кирильчука на тему: «НАУКОМЕТРІЯ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ».
Запрошуються всі бажаючі!

 

Посилання на відкриту лекцію: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3066e61e86fb4a5aa0944faaa1f1f68f%40thread.tacv2/1613591449033?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22e337405d-a163-4097-9226-33df1230068d%22%7d

 

Для надання доступу до відкритої лекції прошу написати на e-mail: kyrylandrij@gmail.com

Завантажити повідомлення у форматі pdf