Запрошуємо взяти участь у 4-ій науковій конференції студентів, аспірантів і молодих науковців «Горизонти ґрунтознавства» – перше інформаційне повідомлення

05.02.2024 | 13:39

ЗАПРОШУЄМО
взяти участь у 4-ій науковій конференції студентів, аспірантів і молодих науковців
«Горизонти ґрунтознавства»,
яка відбудеться 10 травня 2024 року в змішаному (очно-дистанційному) форматі.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Тематика конференції:

  • Ґенеза, властивості та географія ґрунтів
  • Збалансоване використання й охорона ґрунтів
  • Ґрунтово-земельні ресурси України в умовах російської агресії
  • Ґрунти України та продовольча безпека.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції (у разі необхідності може бути надісланий) і розміщені на офіційному сайті географічного факультету, а також будуть надіслані на електронну пошту учасників конференції разом із сертифікатом.

У сертифікаті учасника конференції буде зазначена загальна кількість академічних годин:
30 год. (1,0 кредит ECTS).

Перше інформаційне повідомлення

Інформація про умови участі та вимоги до публікацій буде надіслана в наступному повідомленні.

З матеріалами попередніх конференцій можна ознайомитися за посиланням: https://geography.lnu.edu.ua/students/conference/horyzonty-gruntoznavstva