28 квітня 2021 року відбудеться відкрита лекція доцента кафедри географії України Лабінської Г.М. на тему: “Інженерний благоустрій території у просторовому плануванні”

24.04.2021 | 21:09

28 квітня 2021 року о 10.10 год відбудеться відкрита лекція доцента Лабінської Г. М. для студентів третього курсу спеціальності “Географія” з дисципліни “Просторове планування в Україні”  на тему: “Інженерний благоустрій території у просторовому плануванні”.

Посилання на відкриту лекцію:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a64cd568cdbf24b9bb05ce90d6a145f99%40thread.tacv2/1615919215477?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%220144cb71-0f92-4219-9610-febc6c88ffa0%22%7d

 

Запрошуються всі бажаючі.