23 травня 2022 року відбудеться відкрита лекція доцента Андрія Зубика на тему: “Університетська географія в Японії та Китаї”

20.05.2022 | 20:00

У понеділок 23 травня 2022 року о 15:05 год. відбудеться відкрита лекція доцента кафедри географії України Зубика Андрія з курсу “Сучасна географічна наука і освіта” для магістрів першого року навчання на тему: “Університетська географія в Японії та Китаї”.

Заняття у дистанційному форматі на платформі Microsoft Teams за покликанням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSLeyWCMMtRhYIz-kUrQ7KFtnmdT4EMhoGnZ9zfAaQzI1%40thread.tacv2/1652963645268?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%223be45e7c-bf65-4c34-a561-8e1baa1aa3d6%22%7d