20 квітня 2021 року відбудеться відкрита лекція доцента кафедри туризму Гамкала М. З. на тему: “Знакування туристичних маршрутів”

19.04.2021 | 11:51

20 квітня 2021 року о 10.10 год відбудеться відкрита лекція доц. Гамкала М. З. для студентів другого курсу спеціальності “Туризм” з дисципліни “Активний туризм”  на тему: “Знакування туристичних маршрутів”.

 

Посилання на відкриту лекцію:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU4MjZkYzAtNmNkZC00Njc1LWIwYzgtODg2ODFiZTM5NmM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22d04f2b8b-678d-421f-aa94-1451811d7524%22%7d

 

Запрошуються всі бажаючі.