18 травня 2022 року відбудеться відкрита лекція доц. кафедри географії України Стецюк О. з курсу “Географія Львова з основами екскурсознавства”

17.05.2022 | 14:42

У середу 18 травня 2022 року о 08.30 год. відбудеться відкрита лекція доцента кафедри географії України Стецюк Оксани з курсу “Географія Львова з основами екскурсознавства” для студентів другого року навчання на тему: “Пішохідна екскурсія Львовом ”.

Заняття у дистанційному форматі на платформі  Microsoft Teams за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3akO6dgVOX6rR1wp3UxlvmTRqFvzLUKiUU5K8ScNZwezY1%40thread.tacv2/1652784159596?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22860a6263-c496-4465-a5d2-39d07f418bb8%22%7d