15 вересня 2021 року відбудеться відкрита лекція доцента Петра Войтківа на тему: «Основні технології обробітку ґрунту»

13.09.2021 | 14:18

У середу, 15 вересня 2021 року, о 16.40 год., в аудиторії 67 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри конструктивної географії і картографії Войтківа П. С. для магістрів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (ГРЕМ-21с) з дисципліни «Технології захисту та відновлення ґрунтів» на тему: «Основні технології обробітку ґрунту».

Посилання на відкриту лекцію:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anTJ5OplGo-7gooFGP_EPjFdGKkc-_fZMhkrwxY2-lSE1%40thread.tacv2/1630997011954?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22cad2ef2c-f87d-4a7a-9395-6fa5e69f082a%22%7d

Запрошуються всі бажаючі.