14 квітня 2021 року відбудеться відкрита лекція доцента Володимира Шушняка з дисципліни “Загальна гідрологія” на тему: «Підземні води»

12.04.2021 | 13:35

Оголошення!
14 квітня 2021 року о 11.50 год. відбудеться відкрита лекція (онлайн на платформі MS Teams) доцента кафедри фізичної географії Володимира Шушняка на тему: «Підземні води».

Посилання на відкриту лекцію: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aafa05054645543038bcfff9bec9378cc%40thread.tacv2/1618238323990?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2242c8184b-ed0c-4aa4-924f-1713ff20b473%22%7d

Для надання доступу до відкритої лекції потрібно написати на e-mail: shushniak@gmail.com

Запрошуються всі бажаючі!