11 травня 2021 р. відбудеться прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук Смочко Наталії Михайлівни

30.04.2021 | 19:31

«11» травня 2021 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (за адресою: 79000, м. Львів, вул. П. Дорошенка, 41, ауд. 69) відбудеться прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук Смочко Наталії Михайлівни на тему «Теоретико-методологічні основи монорозвитку територіальних систем України», спеціальність 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Для онлайн доступу засобами zoom використовуйте ID: 930 6529 6743, password: 869316 

 

Науковий консультант  д.екон.н., проф. ШЕВЧУК Любов Теодорівна,
Львівський університет бізнесу та права,
проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.
Офіційні опоненти:

 

 

 

 

 

 

д.геогр.н., проф. НЄМЕЦЬ Костянтин Аркадійович,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри соціально-економічної географії та реґіонознавства;

д.геогр.н., проф. ЯВОРСЬКА Вікторія Володимирівна,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
декан геолого- географічного факультету;

д.геогр.н., проф. КИСЕЛЬОВ Юрій Олександрович,
Уманський національний університет садівництва,
завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру.

 

Із дисертацією можна ознайомитись на сайті https://lnu.edu.ua/thesis/smochko-nataliia-mykhaylivna/ та у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 5).

Повідомлення у pdf форматі