18 березня 2021 р. відбудеться захист дисертаційної роботи Ямелинця Тараса Степановича на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук

04.03.2021 | 11:16

«18» березня 2021 р. о 10 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (за адресою: 79000, м. Львів, вул. П. Дорошенка, 41, ауд. 69) відбудеться прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня докторагеографічних наук Ямелинця Тараса Степановича на тему «Теоретичні основи і практика інформаційного грунтознавства», 11.00.05 – біогеографія і географія грунтів.

Для онлайн доступу засобами zoom використовуйте ID: 988 0611 4880, password: 136335

Науковий консультант д.геогр.н.,    проф.  ПОЗНЯК Степан Павлович, Львівський національний університет імені Івана   Франка, професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.
Офіційні опоненти: д.геогр.н., проф. ТОПЧІЄВ Олександр Григорович, Одеський національний університет імені І .І. Мечникова, завідувач кафедри економічної та соціальної географії;

д.геогр.н., проф. ФЕСЮК Василь Олександрович, Волинський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри фізичної географії;

д.геогр.н., проф. СТЕЦЮК Володимир Васильович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри землезнавства та геоморфології

Із дисертацією можна ознайомитись на сайті https://www.lnu.edu.ua/thesis/yamelynets-taras-stepanovych/ та у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 5).

Повідомлення у pdf-форматі