Геопросторовий аналіз у науках про Землю

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Круглов І. С.Грнм-51, Грнм-52, Грнм-53

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Грнм-51доцент Круглов І. С.
Грнм-52доцент Круглов І. С.
Грнм-53доцент Круглов І. С.

Опис курсу

Курс надає знання та вміння щодо географічних інформаційних систем і основних функцій геопросторового аналізу для дослідження довкілля й менеджменту земельних ресурсів. Його завдання:

  1. Ознайомити з базовими поняттями геоінформатики;
  2. Ознайомити з типами геоданих та їхніми джерелами;
  3. Ознайомити з основними функціями перетворення геоданих;
  4. Ознайомити з основними функціями поєднання та аналізу геоданих для дослідження геоморфологічних, педологічних та геоекологічних явищ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: моделі геоданих, формати геоданих ESRI, способи перетворення та редагування геоданих, основні функції інтегрованого геопросторового аналізу;

вміти: застосовувати ПЗ ArcGIS для таких операцій з геоданими: перегляд, імпорт, перетворення, редагування, візуалізація, інтегрований аналіз

Рекомендована література

Андрейчук ЮМ, Ямелинець ТС (2015) ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі. Прстір-М, Львів (http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf__.pdf)

Де Мерс МН (1999) Географические информацирнные системы. Основы. Дата+, Москва

Круглов І (2020) Трансдисциплінарна геоекологія: монографія. ЛНУ ім. І.Франка, Львів (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Kruhlov_2020_TransdisciplinaryGeoecology.pdf)

Chang K (2013) Introduction to geographic information systems with data set CD-ROM, 7 edition. McGraw-Hill

Heuvelink GBM (1998) Error propagation in environmental modelling with GIS. CRC Press

ISO/TC 211 (1998) Geographic information standards framework and reference model. List of ISO/TC211 harmonized term definitions

Shekhar S, Xiong H, Zhou X (eds) (2017) Encyclopedia of GIS. Second edition. Springer

Матеріали

Навчальні матеріали доступні для зареєстрованих у команді “Геопросторовий аналіз” на корпоративній платформі ЛНУ MS Teams.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус