Науки про Землю

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма: Геоекологія і прикладна геоморфологія

Освітньо-професійні програми