Савка Галина Степанівна

Посада: завідувач Навчальна лабораторія “Геоінформаційних технологій і ландшафтного планування”

Телефон (робочий): (032) 239-43-38

Електронна пошта: Halyna.Savka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Робота над кандидатською дисертацією “Ландшафтний аналіз рекреаційних ресурсів Розточчя: стан та перспективи використання”;  вивчення рекреаційних ресурсів в рамках ландшафтознавства та екології.

Публікації

Посібники:

Стойко С., Шушняк В., Савка Г., Шубер П., Шляхта Я. Вікові дерева Львівщини: Посіб. – Львів, 2006. – 100 с.

Участь місцевих громад у розвитку біосферних резерватів. Посібник зі стратегії. Меркатор, 2005. – 22 с.

 

Статті:

Туризм у біосферному резерваті «Розточчя» / Біосферний резерват «Розточчя». / Ю. Зінько, М. Біляк, М. Мальська, Т. Біла, Г. Савка. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – С. 141–151.

Шушняк В., Савка Г. Передумови та созологічна доцільність створення регіонального ландшафтного парку на приміських землях Львова // Вісник Львів. ун-ту: Сер. геогр. Вип. 45. – 2014. – С. 436–443.

Шушняк В.М. Проблеми фізико-географічної регіоналізації Розточчя / В.М. Шушняк, Г.С. Савка // Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 1. – С. 58-64.

Шушняк В., Савка Г. Ландшафтні топоніми м. Львова та їхнє відображення у назвах об’єктів природно-заповідного фонду // Вісник Львів. ун-ту: Сер. геогр. – 2013. – Вип. 46. – С. 356–362.

Мельник А., Шушняк В., Савка Г. Міждисциплінарні дослідження для ландшафтного планування територій природно-заповідного фонду на приміських землях Львова // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2013. – Вип. 3 (71). – С. 218–226.

Савка Г. Стан та перспективи рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях Українського Розточчя // Науковий вісник: Природничі дослідження на Розточчі. – Львів: УкрДЛТУ. – 2010, вип. 14.8. – С. 241–252.

Шушняк В., Савка Г. Історія природоохоронних досліджень території Яворівського національного природного парку // Вісник Львів. ун-ту: Сер. геогр., 2009. – Вип. 37. – С. 285–291.

Шушняк В, Савка Г., Іваник М. Стан та перспективи розвитку природоохоронних територій в українській частині басейну р.Сян // Ohrona srodowiska, walory przyrodnicze i rozwoj turystyki w dolimie Sanu. Materialy konferencji, Dubiecko, 21–22 kwietnia – С. 241–253.

Савка Г. Рекреаційне використання ставків басейну р. Верещиці у межах Розточчя // Вісник Львів. ун-ту: Сер. геогр., 2006. – Вип. 33. – С. 373–376.

Чернявський М.В., Савка Г.С. Функціональне зонування регіонального ландшафтного парку “Равське Розточчя” // Науковий вісник: Заповідна справа в Галичині, на Поділлі та Волині. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004, вип. 14.8. – С. 241–252.

Савка Г. Ландшафтні особливості охоронної зони ПЗ “Розточчя” // Фіз. географія та геоморфологія. – 2005. – Вип. 48. – С. 239–245.

Мельник А., Савка Г, Дикий І., Гайдин А. “Ландшафтне планування рекреаційної зони “Озера Опілля”” // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Вип. 46, Т. 2. – С. 222–230.

 

Матеріали конференцій:

Савка Г. Ландшафтно-созологічний аналіз Равського Розточчя. / Г. Савка // Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських прикордонних територій. Міжнародна науково-практична конференція (Україна, Львів- Івано-Франкове 23-25 жовтня 2019 р.). – 2019. – С. 69–70.

Савка Г.С. Туристична карта Біосферного резервату «Розточчя» /  Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід:  матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С. 198–202.

Шандра Ю., Савка Г., Шушняк В. Туристичні перспективи Головного Європейського вододілу / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С. 232-235.

Савка Г.С., Шушняк В.М. Ландшафтно-краєзнавчі маршрути  в околицях Розтоцького ландшафтного-геофізичного стаціонару / Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 176-178.

Савка Г.С. Оцінка антропогенної трансформованості ландшафтних комплексів смт Брюховичі на основі класифікації EUNIS / Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: Матеріали ІІІ-ого міжнар. наук. семінару. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 301–305.

Яворський Б.І., Савка Г.С., Шушняк В.М. Нові геотуристичні маршрути візит-центру «Верещиця» Яворівського національного природного парку / Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю створення Яворівського національного природного парку. – смт. Івано-Франкове; Львів: ЗУКЦ, 2018. – С. 299–308.

Savka H. Tourist and recreation resources of the Ragional Landscape Park “Rawske Roztochia” / Sustainable tourism for development: Proceedings of International conference (Zhovkva, Lviv region, March 19-22, 2017). – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2017. – P. 59–60.

Савка Г.С., Хомин О.В., Шушняк В.М. Ландшафтно-созологічна оцінка оселищ раритетних видів флори у верхів’ї ріки Прут / Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнар. наук. семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару (3–5 листопада 2017 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 118–120.

Шушняк В.М., Савка Г.С., Марзанич Н.І. Ландшафтно-кренелогічний аналіз верхів’я ріки Прут / Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнар. наук. семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару (3–5 листопада 2017 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 54–56.

Шушняк В.М., Савка Г.С., Шелест Д.В. Основні підходи до ландшафтного планування територій природно-заповідного фонду / Матер. наук.-практ. конф. «Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України» (7–8 липня 2016 р., Національний природний парк «Святі Гори», Святогірськ, 2016). – С. 84–89.

Савка Г.С., Шелест Д.В., Шушняк В.М. Ландшафтно-созологічна оцінка георізноманітності Північно-Подільського уступу / Матер. Міжнар. наук.-практ. конференції «Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, 11–13 жовтня 2016 р.). – Чернівці, 2016. – С. 85–86.

Савка Г., Шушняк В. Ландшафтно-созологічний аналіз геосайтів Українського Розточчя / Геотуризм: практика і досвід. Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (5–7 травня 2016 р., Львів). – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2016. – С. 6466.

Шушняк В.М., Савка Г.С. Созологія ландшафту як навчальна дисципліна / Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матер. третьої міжнародної наук.-практ. конф. (13–14 травня 2016 р., смт Путила–м.Чернівці). – Чернівці: «Друк-Арт», 2016. – С. 195–196.

Шушняк В., Шелест Д., Савка Г., Шуліга Є. Особливості фізико-географічного положення Національного природ-ного парку «Північне Поділля» // Природа Волині і Поділля: дослідження та охорона. Матер. Першої міжнар. наук.-практ. конф. (Броди, 3–5 червня 2015 року). – Львів: Ліга-Прес, 2015. – С. 63–68.

Савка Г. Ідентифікаційні ознаки флювіальних водно-ерозійних ландшафтних комплексів Українського Розточчя // Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: Матер. наук.-практ. конф. (Львів, 24-27 вересня 2014 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 81-82.

Савка Г.С. Ландшафтно-созологічні дослідження – актуальний напрям сучасного ландшафтознавства / Географічна наука і практика: виклики епохи: Матер. міжнар. наук. конф., присвячені 130-річчю географії у Львівському університеті у 3-х томах. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том. 2. – С. 127–129.

Савка Г.С., Березяк В.М., Ціцяла Т.Р. ГІС верхів’я Прута // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (15–17 травня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 34–36.

Савка Г. Опитування як метод оцінки екоагротуристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків // Проблеми і перспективи екологічної освіти: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару (м. Львів, 11–12 червня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 98–102.

Савка Г. Можливості застосування комп’ютерних технологій у польових ландшафтних дослідженнях // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (15–17 травня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 34–36.

Шушняк В., Савка Г. Транскордонні пішохідні туристичні маршрути в Українських Карпатах (можливості, проблеми і шляхи їх вирішення) // Матеріали І Міжнародної конференції “Географія і туризм: європейський досвід”. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007.

Стойко С., Мельник А., Шушняк В., Біляк М., Савка Г., Ванда І. Українська частина проектованого польсько-українського біосферного резервату “Розточчя” та її репрезентативне ландшафтно-екологічне значення / Біосферний резерват як модель сталого розвитку територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2003. – С. 16–31.

 

Звіти про науково-дослідну роботу:

Шушняк В.М. Історія формування природно-заповідного фонду / Шушняк В.М., Савка Г.С. // Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А.В. Мельник; викон. В.М. Шушняк [та ін.]. – Львів, 2011. − Т. 3. – С. 4−14.

Шушняк В.М. Стратегія створення нових об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львова / Шушняк В.М., Савка Г.С. // Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А.В. Мельник; викон. В.М. Шушняк [та ін.]. – Львів, 2011. − Т. 3. – С. 75−82.

Шушняк В.М. Обгрунтування створення ландшафтного заказника державного значення «Торфовище Білогорща» / Шушняк В.М., Кузярін О.В., Яворський Б.І., Савка Г.С. // Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А.В. Мельник; викон. В.М. Шушняк [та ін.]. – Львів, 2011. − Т. 3. – С. 82−126.

Шушняк В.М. Обгрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення «Полтвинська долина» / Шушняк В.М., Кузярін О.В., Чернявський М.В., Савка Г.С. // Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А.В. Мельник; викон. В.М. Шушняк [та ін.]. – Львів, 2011. − Т. 3. – С. 126−140.

Шушняк В.М. Резервування території під створення регіонального ландшафтного парку «Львівський» / Шушняк В.М., Кузярін О.В., Яворський Б.І., Савка Г.С., Чернявський М.В., Зінько Ю.В., Білас Н.М. // Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради: Звіт про НДР (заключ.) / Регіональне агенство стійкого розвитку; керівн. А.В. Мельник; викон. В.М. Шушняк [та ін.]. – Львів, 2011. − Т. 3. – С. 140−226.

 

Біографія

Народилася в с. Кам’янки Підволочиського р-ну Тернопільської обл. Закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка у 2001 р. і отримала спеціальність “Фізико-географ. Викладач”.
З 2001 р. – спеціаліст ІІ кат. Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовква, з 2002 р. – лаборант кафедри фізичної географії, з 2003 р. – старший лаборант, з 2004 р. – інженер ІІ кат. лабораторії геоінформаційних технологій в географічному краєзнавстві кафедри географії України, з 2006 р. – інженер ІІ кат. лабораторії геоінформаційних технологій в географічному краєзнавстві і туризмі кафедри туризму, з 2007 р. – інженер ІІ кат. лабораторії геоінформаційних технологій, з 2008 р. – завідувач лабораторії геоінформаційних технологій та ландшафтного планування кафедри фізичної географії.