Польова зимова школа-семінар гірського ландшафтознавства «Дослідження зимових станів ландшафтів»

08.02.2015 | 23:04

З 2 по 7 лютого 2015 року на Чорногірському географічному стаціонарі (смт. Ворохта, Івано-Франківська обл.) проходила Польова зимова школа-семінар гірського ландшафтознавства “Дослідження зимових станів ландшафтів”.
Школа-семінар проведена з метою реалізації системи заходів Міністерства освіти і науки України щодо впровадження Європейської ландшафтної конвенції, втілення завдань Протоколу про збереження і стале використання біологічного і ландшафтного різноманіття до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, ознайомлення з методикою стаціонарних і напівстаціонарних досліджень гірських ландшафтів у зимовий період та обміну досвідом в галузі дослідження зимових станів ландшафтних комплексів.
Школа-семінар організована кафедрою фізичної географії (керівники: проф. А.В. Мельник, доценти Л.Я. Костів, Б.І. Яворський, секретар – Н.М. Терлецька) при підтримці кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (керівник доцент Сенчина Б.В.).
У школі-семінарі взяло участь 30 осіб – студенти 1-5 курсів, пошукувачі, аспіранти та викладачі географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, а також наукові співробітники Інституту екології Карпат НАН України (директор інституту, д.б.н. Козловський М.П та заступник директора з наукової роботи,  к.б.н. Шпаківська І.М.), Карпатського національного природного парку (заступник директора з наукової роботи, к.б.н. Киселюк О.І. з колегами), Національного природного парку “Гуцульщина” та музею “Гуцульщина”.
Робота школи-семінару включала наукові засідання (було заслухано 14 наукових доповідей), польові навчання і дискусії в ландшафтних комплексах околиць Чорногірського географічного стаціонару, ознайомлення з методикою стаціонарних ландшафтно-моніторингових досліджень, які проводяться на стаціонарі, та з науковою роботою Карпатського НПП.
Практичні навики дослідження зимових станів природних територіальних комплексів (снігомірне знімання, мікрокліматичні дослідження, дослідження поведінки тварин) учасники школи-семінару здобули під час польових тренінгів в долині потоку Форещанка та під час маршрутних досліджень в межах малого трансекту ЧГС (схил хребта Озірний) та великого трансекту ЧГС (вздовж дороги на спортбазу “Заросляк” і сніголавинну станцію “Пожежевська”). Учасники школи-семінару ознайомилися також з роботою Високогірного біологічного стаціонару Інституту екології Карпат НАН України “Пожежевська” та роботою Сніголавинної станції “Пожежевська” гідрометслужби України.
Відбулися вечори з презентаціями етнокультурної спадщини гуцулів, унікальних культурних ландшафтів Італії, а також відпочинок біля карпатської ватри. Після завершення роботи школи-семінару її учасники отримали сертифікат, що засвідчив здобуття знань і навиків польових досліджень зимових станів гірських ландшафтів. Матеріали школи-семінару заплановано до публікації у черговому збірнику наукових праць “Проблеми гірського ландшафтознавства”.

Тематика наукових доповідей школи-семінару

“Організаційна структура і основні види роботи Карпатського національного природного парку”, О.І. Киселюк, к.б.н., заступник директора з наукової роботи;
“Наукова робота на Чорногірському географічному стаціонарі: історія, сучасний стан та перспетиви”, А.В. Мельник, д. г. н., проф., завідувач кафедри фізичної географії, Л.Я. Костів, к. г. н., доцент кафедри фізичної географії;
“Організаційна структура і основні напрямки наукової роботи Інституту екології Карпат НАН України ”М.П. Козловський, д. б. н., директор Інституту екології Карпат НАН України; І.М. Шпаківська, к.б.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу екосистемології Інституту екології Карпат НАН України;
“Біотичні чинники всихання ялини європейської в Українських Карпат”,М.П. Козловський, д. б. н., директор Інституту екології Карпат НАН України;
“Едафо-кліматичні чинники ослаблення ялинових монокультур в Українських Карпатах: робоча гіпотеза та пілотні дослідження”, Шпаківська І.М., к.б.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу екосистемології Інституту екології Карпат НАН України;
“Поведінка та поширення диких звірів у зимовий період у Сколівських Бескидах”, О.О. Вовкунович, аспірант кафедри фізичної географії;
“Гуцульський етнокультурний ландшафт” Ю.П. Кречуняк,старший науковий співробітник Верховинського регіонального історико-краєзнавчого музею Гуцульщини;
“Динаміка метеорологічних характеристик м. Косів за 2005–2014 рр.”, З. Гостюк, молодший науковий співробітник національного природного парку “Гуцульщина”;
“Праліси як середовище існування зоокомпоненту”, Б.В. Сенчина, к. г. н., доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, Г. Максимюк, студент 5 курсу кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи;
“Культурні ландшафти Італії” М.М. Лаврук, к.г.н., доцент кафедри географії України
“Зимові сезонні стани природних територіальних комплексів околиць чорногірського геогафічного стаціонару”, Л.Я. Костів, к. г. н., доцент кафедри фізичної географії;
“Ґенеза і структура ПТК Гологір”, Б.І. Яворський, к. г. н., доцент кафедри фізичної географії;
“Використання цифрових моделей рельєфу для ландшафтного аналізу басейну верхів’я ріки Прут”, Д. Шелест, Є. Шуліга, студенти 4 курсу кафедри фізичної географії; “Географічне положення м. Львова на Головному європеському вододілі”, Ю. Шандр, І. Сидорович, студенти 3 курсу кафедри фізичної географії.