ХI-та польова літня школа-семінар гірського ландшафтознавства «Дослідження літніх станів ландшафтів»

13.07.2017 | 12:50

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ № 1

ХI-та польова літня школа-семінар гірського ландшафтознавства

«Дослідження літніх станів ландшафтів»

 

2429 липня 2017 року

Чорногірський географічний стаціонар (смт. Ворохта, Івано-Франківська обл.)

До участі запрошуються науковці, аспіранти, пошукувачі, вчителі, студенти

Школа-семінар проводиться з метою реалізації системи заходів Міністерства освіти і науки України щодо впровадження Європейської ландшафтної конвенції, втілення завдань Протоколу про збереження і стале використання біологічного і ландшафтного різноманіття до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, обміну досвідом в галузі дослідження ландшафтних комплексів та їхнього раціонального використання і охорони, оволодіння методикою польових ландшафтних досліджень в горах.

Проблематика школи-семінару

Генезис, розвиток, структура, динаміка, функціонування, сучасний стан, використання і охорона ландшафтних комплексів та їхніх компонентів – гірських порід, рельєфу, вод, клімату, рослинного й тваринного світу і ґрунтів.

Програма школи-семінару

24 липня 2017 р.     – заїзд учасників школи-семінару на стаціонар.

25-26 липня 2017 р. – наукові засідання, польові тренінги.

27-29 липня 2017 р. – польова екскурсія з ночівлею в наметах

у високогір’ї Чорногори.

29 липня 2017 р.      від’їзд учасників школи-семінару (близько 23-24 год.).

Учасники школи-семінару будуть мати можливість ознайомитися з навчально-науковою роботою Чорногірського географічного стаціонару, науковою роботою Карпатського національного природного парку, високогірного стаціонару «Пожижевська» Інституту екології Карпат НАН України та сніголавинної станції державної гідрометслужби «Пожижевська». Заплановано вечори відпочинку біля карпатської ватри, географічні вікторини, презентації з експедицій, практик і туристичних походів, знайомство з етнокультурною спадщиною гуцулів та ін.

Після завершення роботи школи-семінару її учасники отримають сертифікат, що засвідчує здобуття знань в галузі гірського ландшафтознавства та навиків польових ландшафтознавчих досліджень.

Матеріали школи семінару будуть опубліковані у періодичному збірнику наукових праць Проблеми гірського ландшафтознавства (вип. 3 за 2017 рік).

Умови проведення школи-семінару

Фінансування школи-семінару здійснюється за рахунок її учасників.

Підставою для участі у школі-семінарі є:

 • 1) представлення на семінарі наукової доповіді та статті до збірника наукових праць згідно вимог ВАК України;
 • 2) сплата організаційного внесу в сумі 500 грн;
 • 3) відсутність медичних застережень щодо участі у польових дослідженнях у горах.

Організаційний внесок включає:

 • v харчування (три рази в день);
 • v інформаційні матеріали та матеріали для занять;
 • v сертифікат.

Заявку на участь у школі-семінару (зразок додається) подавати до 30 червня 2017 року на кафедру фізичної географії (вул. Дорошенка 41, к. 54) або надсилати електронною поштою fizgeografia@yahoo.com на адресу оргкомітету. Кількість учасників школи-семінару обмежена. Оргкомітет залишає за собою право відбору учасників при остаточному формуванні складу школи-семінару.

Друге інформаційне повідомлення буде надіслано sms-повідомленням або електронною поштою до 10 липня 2017 року.

Сплата організаційного внеску у сумі 500 грн − до 20 липня 2017 року (подається секретарю школи-семінару особисто, або поштовим переказом на адресу: 79000, м. Львів, Головна пошта, «До запитання», Терлецькій Наталії Андріївні).

Оплата публікації матеріалів школи-семінару проводиться окремо з розрахунку 30 гривень за сторінку рукопису. Оплату і статті, оформлені відповідно до вимог, які ставляться до фахових видань і наводяться нижче, просимо подати 12 серпня 2017 року під час реєстрації учасників-школи семінару.

Організатори забезпечують інформаційними матеріалами, приладами, обладнанням і матеріалами для занять, належні умови проведення наукових засідань, проживання і харчування, а також проведення польових занять кваліфікованими фахівцями в галузі гірського ландшафтознавства.

Школа-семінар буде проходити в умовах наближених до умов польових експедиційних досліджень і практик студентів: проживання в дерев’яних будиночках літнього типу по 3−4 особи в кімнаті, загальний санвузол, їдальня; заняття у навчальних класах і кабінетах, на дослідницьких постах, майданчиках і трансектах стаціонару; трьохденний маршрут з ночівлями в наметах. Необхідно мати зі собою наплічник, спальний мішок, відповідний одяг і взуття, в тому числі дощовики, куртку, теплий светр, черевики і кросівки, набір індивідуального посуду для харчування в польових умовах тощо.

Стаціонар знаходиться на території Карпатського національного природного парку в оточенні його заповідних природних комплексів, тому обов’язковим є дотримання Правил поведінки в межах Карпатського парку, спрямованих на охорону рослинного і тваринного світу та дотримання тиші.

Доїзд до Чорногірського географічного стаціонару та в зворотньому напрямку – за рахунок учасників школи-семінару. Планується організований заїзд на стаціонар 24 липня 2017 року поїздом Львів – Рахів (до Ворохти), а далі автобусом до стаціонару (вартість доїзду автобусом орієнтовно 35 грн. з особи). Від’їзд у зворотному напрямку зі стаціонару 29 липня 2017 року за аналогічною схемою.

Прибуття до Львова зранку 30 липня 2017 року близько 8.30 год.

Адреса оргкомітету:

79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41/54,

кафедра фізичної географії Львівського національного університету ім. І. Франка

Телефон: (032) 2394744     E-mail: fizgeografia@yahoo.com

 

Голова оргкомітету: Анатолій Мельник, д.г.н., проф. зав. каф. фізичної географії

Заступник голови: Богдан Яворський, к.г.н., доц. каф. фізичної географії

Секретар: Наталія Терлецька, ст. лаб. лабораторії ландшафтних досліджень

 

ЗАЯВКА (завантажити зразок)

 

на участь у ХІ-й польовій літній школі-семінарі гірського ландшафтознавства

«Дослідження літніх станів ландшафтів»

24-29 липня 2017 року

 

Прізвище_______________________________________________________________

Ім’я____________________________________________________________________

По-батькові______________________________________________________________

Установа________________________________________________________________

Кафедра_________________________________________________________________

Статус (посада)__________________________________________________________

Дата і рік народження_____________________________________________________

Контактні дані:

Телефон: мобільний_______________, робочий___________, домашній___________

Електронна пошта________________________________________________________

Домашня адреса________________________________________________________

Тема наукової доповіді ___________________________________________________

Тема можливої краєзнавчої доповіді-презентації гірських ландшафтів ________________________________________________________________________

Форма доїзду до місця проведення школи-семінару (необхідне підкреслити):

 • v поїздом Львів-Рахів;
 • v власним автотранспортом.

Наявність досвіду перебування в горах (туристичні походи, практики, експедиції, тощо)___________________________________________________________________

Наявність медичних застережень щодо перебування у горах_____________________

Дата___________                                           Підпис____________

 

 

Вимоги до оформлення статей до збірника наукових праць

«Проблеми гірського ландшафтознавства» (вип.  3, 2017 рік)

 

«Проблеми гірського ландшафтознавства» є науковим періодичним виданням (виходить один раз в рік), у якому публікуються результати досліджень в галузі фізичної географії, ландшафтознавства та суміжних наук, які стосуються вивчення генезису, розвитку, структури, динаміки, функціонування, сучасного стану, використання і охорони ландшафтних комплексів та їхніх компонентів і властивостей – гірських порід, рельєфу, вод, клімату, рослинного й тваринного світу і ґрунтів. Збірнику присвоєно міжнародний номер ISSN. Електронні версії опублікованих статей розміщаються в інтернеті.

Статтю до публікації надіслати файлом на електронну скриньку jpml@gmail.com українською або англійською мовами. Зміст статті повинен відповідати профілю журналу. Її текст має бути науковим за змістом, відповідати вимогам, які ставляться до фахових наукових публікацій, ретельно вичитаний і граматично вивірений. Рукописи, подані з порушенням правил оформлення наукових статей і наведених нижче вимог, не розглядаються.

До статті окремо додаються відомості про автора (авторів): місце роботи (повна назва організації), посада, вчений ступінь і наукове звання, а також поштова адреса, електронна пошта і номер контактного телефону для спілкування.

Матеріали, які публікуються у збірнику, відображають погляди автора (авторів), які не завжди можуть співпадати з позицією редколегії. Відповідальність за достовірність фактів, висновків, посилань, власних назв та правильність перекладу покладається на автора (авторів) статті. Статті підлягають рецензуванню і рекомендуються до друку у випадку позитивної рецензії. При негативній рецензії вони можуть бути повернуті на доопрацювання, або відхилені.

Текст статті редагується. Редколегія залишає за собою право на стилістичне виправлення рукопису без погодження із автором. З автором узгоджуються лише правки наукового характеру. Відредагований текст статті надсилається автору електронною поштою. Після ознайомлення з ним автор видруковує його на стандартному папері А4 формату, підписує, ставить дату і відправляє рекомендованим листом на адресу редколегії: 79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41, кімн. 54, або подає особисто відповідальному секретарю доценту Яворському Богдану Ігоровичу. Статті студентів, здобувачів, аспірантів та інших авторів без наукового ступеня підписують їхні наукові керівники.

Після отримання редколегією підписаної автором статті і підтвердження про сплату організаційного внеску, стаття приймається до друку, про що автору повідомляється електронною поштою. Автор не має права рукопис статті, прийнятий до друку у збірнику «Проблеми гірського ландшафтознавства», подавати водночас для публікації в інших виданнях.

 

 1. Вимоги ВАК України до наукових статей.

Наукові статті у фахових виданнях повинні мати такі необхідні елементи:

 • 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • 3) формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • 4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Редакційна колегія збірника пропонує авторам виділяти рекомендовані ВАК України елементи статті окремими рубриками (скороченими підзаголовками).

 

 1. Послідовність структурних елементів статті.
 2. Бібліографічний показник (УДК), ліворуч.
 3. Назва статті (по-середині) – великими літерами.
 4. Ініціали та прізвище автора (авторів) – малими літерами.
 5. Повна поштова (по місцю праці) та електоронна адреса автора (авторів) – малими літерами, курсив.
 6. Анотація.
 7. Ключові слова.
 8. Текст статті.
 9. На першій сторінці статті, в нижньому колонтитулі – знак авторського права “©”, поряд із ним прізвища та ініціали всіх авторів та рік. Наприклад: © Бодня О. В., 2014.
 10. Нижче тексту статті розміщується список використаної літератури.
 11. Після літератури подається назва статті, прізвища авторів, їхня службова адреса, розширена анотація (2000 друкованих знаків – біля однієї сторінки формату А-4) та ключові слова англійською та російською мовами. Анотація статті має розкривати її зміст.
 12. Якщо мовою основного тексту статті є англійська, тоді відповідно в кінці статті її назва, відомості про авторів, анотація і ключові слова повинні бути двома іншими мовами. Англійський текст повинен бути оформлений на фаховому рівні володіння мовою. У разі подання тексту, перекладеного, наприклад, через інтернет-перекладач (Google і т.п.), або не фахово, стаття не буде прийнята до публікації.
 13. В кінці рукопису вказується дата відправки статті до редколегії збірника «Проблеми гірського ландшафтознавства».
 14. Технічні вимоги до оформлення статті.
 15. Назва файлу (латинкою) має відповідати прізвищу першого автора статті. Файл із текстом статті має бути виконаний з розширенням .doc у редакторі MicrosoftWord, версія 1997-2003.
 16. Обсяг статті – від 5 до 20 сторінок рукопису А4. Основний текст статті має бути набраним шрифтом Times New Roman, розміром 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5. Виділення тексту може бути курсивом, підкреслення не допускається. Параметри сторінки: ліве поле – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – по 2 см. Абзацний відступ – 1,5 см. Нумерація сторінок – вгорі по-середині.
 17. Рисунки (карти, схеми, фотографії, графіки, діаграми, інші ілюстрації), виконані в кольорі або чорно-білі, необхідно подавати вставленими у текст статті. Крім того, сам файл рисунка у форматі .tiff або .jpeg із роздільною здатністю не менше 300 dpi, формат кольору RGB (якщо кольоровий) або Grayscale (якщо чорно-білий), необхідно надсилати також окремо. Рисунки повинні бути пронумеровані в послідовності згадування їх у тексті. Назва рисунку має бути подана в тексті статті одразу під ним. Не можна назву рисунку об’єднувати із самою ілюстрацію в одному графічному файлі (це позбавить можливості її редагування). Всі карти повинні мати рамку, умовні позначення чи легенду, прив’язку до місцевості, масштаб та посилання, якщо потрібно. Букви чи цифри, вміщені у рисунках, мають мати розмір шрифта не менше 10 пунктів. Допустимі розміри рисунків не більше 160×230 мм.
 18. Таблиці розміщувати у тексті. Кожна таблиця повинна мати заговолок та порядковий номер, на який є посилання в тексті. Якщо в статті одна таблиця, її не нумерують. Таблиці можуть бути виконані лише у редакторі MicrosoftWord. Слово “Таблиця” необхідно поміщати вгорі справа над таблицею курсивом, нижче дати її назву по-середині. Розмір цифр і тексту в таблицях – не менше 10 пунктів. Допустимі розміри таблиці не більше 160×230 мм. При використанні запозичених даних, або предсталенні опрацьованих автором запозичених первинних матеріалів (наприклад, метеорологічні величини тощо), в назві таблиці необхідно вказати джерело, звідки взяті дані (літературне або фондове).
 19. Абревіатури обов’язково розшифровувати після першого згадування в тексті.
 20. Літературні посилання. Посилання на джерела із списку літератури в тексті статті подавати в квадратних дужках, зазначаючи номер цитованої позиції зі списку літератури та через кому номер сторінки (наприклад [7, с. 112], [2], [3, 7-12, 23]).
 21. Літературу оформляти згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Список цитованої літератури подавати за алфавітом: спочатку кирилицею, потім латинкою.
 22. Інші вимоги. Особливу увагу слід приділити правильному розміщенню знаків дефіс (“-”) та тире (“–”). Лапки використовувати формату “” (“цитата”). Між ініціалами та прізвищем використовувати нерозривний пробіл (І.ºВ.ºПетренко). Одиниці величин подавати в системі СІ.

 

Зразки оформлення статтей можна знайти у першому випуску збірника «Проблеми гірського ландшафтознавства» за адресою: http://geograf.lnu.edu.ua/Publik/Period/Problemy_girs_land/Probl.html

 

Редколегія