2 березня 2015 р. відбулося засідання наукового семінару кафедри економічної і соціальної географії.

10.03.2015 | 15:31

2 березня 2015 р. відбулося засідання наукового семінару кафедри економічної і соціальної географії. На семінарі з доповіддю “Теоретичні основи нової наукової дисципліни –  геопоетики” виступив доктор географічних наук, професор  ШАБЛІЙ Олег Іванович.

Доповідач окреслив нові тенденції у розвитку географічної науки (гуманізація, теоретизація, міждисциплінарна інтеграція), показав місце геопоетики у системі наукових дисциплін, визначив об’єкт і предмет дослідження геопоетики, сформулював дефініції одинадцяти головних понять.

Особливий інтерес слухачів викликав розділ доповіді, присвячений вивченню геотопосів у поетичній спадщині Тараса Шевченка. На думку автора, у поетичній творчості Т.Шевченка проявляються такі географічні аспекти: географічні поля і географічні вектори, географічні зони та регіони, великі і малі водні артерії. Вони часто трактуються, як поетичні образи. Загалом, у творах Тараса Шевченка виділено три класи топосів: геокосмічні, земні (суходільні) і водні. Доповідач навів статистику вживання головних топосів в поезії Т.Шевченка. Найчастіше трапляється геокосмічний топос Світ (299 разів) і хата (276 разів). Водночас “хата” трактується як родинний осередок (локус).

На закінчення проф. О.Шаблій окреслив проблеми подальших досліджень у геопоетиці.