16 квітня 2021 року відбудеться відкрита лекція доцента кафедри туризму Бордун О.Ю. на тему “Географія релігійного туризму України”

15.04.2021 | 21:53

16 квітня 2021 року о 10.10 год  відбудеться відкрита лекція доц. Бордун О.Ю. для студентів першого курсу спеціальності “Туризм” з дисципліни “Географія туризму”  на тему:  “Географія релігійного туризму України”.

Посилання на відкриту лекцію:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgyNmZiNWMtMTYyYi00OTFmLWI4NjEtM2VkYzE2ZjQ2ZDUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22fc0a2c0b-dea9-421f-9db8-f6f42dba0ad5%22%7d

Запрошуються всі бажаючі.