Збірник 2017 р.

Титульна сторінка

Редакційна колегія

ЗМІСТ

Палієнко В. Режими та обстановка пізньокайнозойського та сучасного геоморфогенезу на території України.

Стецюк В., Ковальчук І.. Рельєф земної поверхні та його белігеративні властивості.

Кравчук Я. Морфоструктурно-морфоскульптурний аналіз Вододільно-Верховинських Карпат.

Адаменко О., Зоріна Н.. Геоекологічні проблеми Західного регіону України.

Байрак Г., Ковальчук У.. Морфологія і динаміка русла Стривігора на Передкарпатській височині.

Брусак В., Москалюк К.. Сучасний стан та перспективи збереження і геотуристичного використання геолого-геоморфологічних об’єктів Медоборських Товтрів.

Гнатюк Р. Десять позицій за річкове походження верхніх (супіщано-суглинистих) горизонтів плейстоценових терас Українського Передкарпаття та Середнього Придністер’я (частина 4).

Колтун О., Колтун В.. Новітня забудова Хмельницького: зміни морфології поверхні та супутні процеси.

Mykhnovych A.,  Pylypovych O.. Riverbed deformations in the upper Dnister catchment under gravel-pits exploitation.

Козак І., Козак Г.. Перспективи застосування авіаційного лазерного сканування (ALS) у моделюванні рельєфу.

Ковальчук І., Подобівський В.. Аналіз трансформацій природного середовища Гологоро-Кременецького кряжу та обґрунтування заходів щодо його оптимізації.

 Mkrtchian O. The study of relationships between terrain and the spectral characteristics of ecosystems in Ukrainian Carpathians using remote sensing satellite data.

Шушняк В., Тиханович Є., Марзанич Н., Михальченко Г.. «Геоморфологія Чорноги» Богдана Свідерського (до 80-річчя з часу опублікування).

Мисак М. Денудаційні гіпотези морфогенезу улоговини Малого Полісся: історичний аналіз.

Стецюк В., Веселова О.. Теоретичні засади еколого-геоморфологічного дослідження ґрунтового покриву Північного Причорномор’я.

Касіяник І., Чернюк Г.. Літологічна структура Смотрицького каньйону як основа розвитку екскурсійних форм геотуризму в Кам’янці-Подільському.

 Zinko Y., Malska M., Bubniak I., Hnatyuk R., Skakun L.,  Solecki A.. Geotourist potential of rock gepmorphosites as integral part of Geo-Karpaty Ukrainian-Polish geotouristic route.

Зінько Ю., Шевчук О., Хомин Я., Іваник М.. Планування розвитку геотуризму і геоосвіти у національних природних парках “Північне Поділля” і “Дністровський каньйон”.