Захисти дисертацій

2019 рік

Ренда А.Д.  “Волинського Полісся та їхнє раціональне використання”. Спеціальність 11.00.04 –геоморфологія та палеогеографія. Науковий керівник – проф. Богуцький А.Б. Дата і місце захисту- 06 березня 2019 р., Київський національний університет імені Т. Шевченка, К 26.001.22.

Терлецька О.В. “Геоекологічний стан Дрогобицької урбосистеми”. Спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Науковий керівник – проф.  Назарук М. М. Дата і місце захисту- 28 березня 2019 р. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки К 32.051.08.

Буряник О. О. “Еколого-ландшафтознавчий аналіз Сколівських Бескид”. Спеціальність 11.00.01-фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. Науковий керівник – проф. Мельник А. В. Дата і місце захисту- 6 березня 2019 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К 26.001.22.

 

2018 рік

Баранник А. В.  “Гірсько-лучні буроземні ґрунти Свидовецько-Чорногірського масиву Українських Карпат”. Спеціальність 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів. Науковий керівник – проф. Позняк С. П. Дата і місце захисту- 18.10.2018 р., Львівський  національний університет імені  Івана Франка, Д 35.051.08.

Городиський Ю.Я.  “Геопросторова організація паломництва у Львівській області”. Спеціальність 11.00.02 – економічна і соціальна географія. Науковий керівник – проф. Лозинський Р.М.  Дата і місце захисту – 18.10.2018 р., Львівський  національний університет імені  Івана Франка, Д 35.051.08.

Іванов Є.А.  “Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація”. Спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Науковий керівник – проф. Ковальчук І.П. Дата і місце захисту –  16 січня 2018 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Д 26.001.07.

Жук Ю. І.   “Конструктивно-географічні засади оптимізації соціоекологічного стану малих міст Львівської області”. Спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Науковий керівник – проф. Назарук М.М. Захист – 7 березня 2018р., Харківський національний університет імені В. Каразіна, Д 64.051.04.

 

2017 рік

Головатий М. В. “Еколого-географічний аналіз та оцінка бальнеологічних курортів Львівської області”. Науковий керівник: к. геогр. наук, доц. Койнова І. Б.

Масюк Ю. О. “Стратегічне управління розвитком туризму в Україні” за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Науковий керівник: д. економ. наук, проф. Мальська М. П.  Захист відбувся 30.06.2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка”.

Сеньків М. Г. «Транспортна і розподільча геологістика в Західному регіоні України», науковий керівник доц. В. С. Грицевич, дата захисту 15.06.2017 р., ЛНУ ім. І. Франка

Зубик А. І. “Сучасна українська діаспора: розселення, соціо- і демогеографічні процеси”, дата захисту 20 квітня 2017 р.  Науковий керівник – проф. Лозинський Р. М.

2016 рік

Семащук Р. Б. “Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля”. Науковий керівник – д.г.н., проф. Кирильчук А. А., дата захисту – 29.01.2016 р.

Гарбар В.В. “Рендзини Подільських Товтр: генеза, поширення, використання, охорона”. Науковий керівник – к.г.н., проф. Позняк С.П., дата захисту – 20.10.2016 р.

Тиханович Є. Є. Поширення і динаміка лавинних природних територіальних комплексів в Українських Карпатах. Спеціальність: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. Дата захисту: 8.04.2016 р.