Випуск 48

Ольга Загульська. ВНЕСОК ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ У РОЗВИТОК ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА

Григорій Ісаченко. РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ДИНАМІКИ ЛАНДШАФТІВ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НА МЕЖІ XX–XXI СТОЛІТЬ

Семен Кукурудза. ГЕОСОЗОЛОГІЧНІ ПРАЦІ ПРОФЕСОРА КАЛЕНИКА ГЕРЕНЧУКА

Анатолій Мельник, Валерій Петлін, Семен Кукурудза. ЛАНДШАФТОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (2004–2014 рр.)

Роман Кулачковський. ГЕОЕКОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ПРИРОДНОЇ РОСЛИННОСТІ БАСЕЙНУ ВИТОКІВ РІЧКИ ЛІМНИЦЯ

Людмила Ліщенко, Володимир Філіпович, Антон Мичак, Наталія Пазинич, Олександр Теременко. КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ З ЗАСТОСУВАННЯМ АЕРОКОСМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Сергій Міхелі. ЛЬВІВСЬКИЙ ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ ЦЕНТР: ІСТОРІЯ, НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ШКОЛИ, ПЕРСОНАЛІЇ

Людмила Сорокіна, Олександр Голубцов, Іван Байдіков, Раїса Зарудна. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІС-КАРТОГРАФУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ

Вероніка Бовсунівська. ЛАНДШАФТНА СТРУКТУРА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олександр Галаган. ВИКОРИСТАННЯ ГІС ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПЕРВИННОГО ПОЛЯ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ПРИАВТОМАГІСТРАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ

Сергій Кармазиненко. РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАЛЕОЛАНДШАФТІВ ПЛЕЙСТОЦЕНУ НА ОСНОВІ ПАЛЕОПЕДОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ПАЛЕОЛІТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Жанна Матвіїшина, Сергій Дорошкевич, Анатолій Кушнір. РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛАНДШАФТІВ ЧАСУ ІСНУВАННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ОСНОВІ ПАЛЕОПЕДОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Богдан Муха, Ірина Булавенко, Марта Мельничук. ВИПАРОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ РОЗТОЧЧІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОЗТОЦЬКОГО ЛАНДШАФТНО-ГЕОФІЗИЧНОГО СТАЦІОНАРУ)

Галина Пилипенко, Світлана Тодорова. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛАНДШАФТІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАДНІСТРОВ’Я

Лілія Юрків. ДО ПИТАННЯ РЕФУГІУМІВ ТА ПІСЛЯЛЬОДОВИКОВИХ МІГРАЦІЙНИХ ШЛЯХІВ У МЕЖАХ УКРАЇНИ

Олег Адаменко. ПРО ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ПАВОДКІВ У ДОЛИНІ ДНІСТРА

Андрій Байцар. ЛАНДШАФТНИЙ МЕТОД У ДОСЛІДЖЕННІ ВЕРХНЬОЇ МЕЖІ ЛІСУ

Лідія Гаркуша, Лідія Соцкова, Віктор Смирнов. ЛАНДШАФТНО-АНТРОПОГЕННА ЗУМОВЛЕНІСТЬ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ПРИСИВАШШЯ

Іларія Кашутіна, Ольга Стьопочкіна. ОСОБЛИВОСТІ ЛАНДШАФТНОЇ СТРУКТУРИ ЛІСОВИХ МАСИВІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ “УГРА” (КАЛУЗЬКА ОБЛАСТЬ)

Олександр Мкртчян, Павло Шубер. АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ РІЧНИМИ НОРМАМИ ОПАДІВ МЕТЕОСТАНЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ТА ЇХНІМ ПОЛОЖЕННЯМ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ЛАНДШАФТНІЙ СТРУКТУРІ

Анатолій Смалійчук. АКТУАЛЬНИЙ НАЗЕМНИЙ ПОКРИВ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

Павло Шубер. ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ КЛІМАТУ ВИСОКОГІР’Я УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ І ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Олена Антонюк. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БЕЛІГЕРАТИВНИХ ЛАНДШАФТІВ ПОДІЛЛЯ

Ольга Барановська, Інна Мирон, Олена Харченко, Тетяна Шовкун. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОСТЕПОВИХ ЛАНДШАФТІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Любов Безлатня. СЕЛИТЕБНІ ЛАНДШАФТИ МІЖЗОНАЛЬНОГО ГЕОЕКОТОНУ “ЛІСОСТЕП–СТЕП” ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХНЬОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ

Оксана Вальчук-Оркуша. ГЕОХІМІЧНІ СТРУКТУРИ ДОРОЖНІХ ЛАНДШАФТІВ ПОДІЛЛЯ

Олена Гавриленко. РЕГІОНАЛЬНІ ЛАНДШАФТОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ПРОЕКТНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ

Ольга Гродзинська. ЧИННИКИ ЕСТЕТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЛАНДШАФТІВ

Григорій Денисик. АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ ГІРСЬКИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Олена Квасневська. ОЙКОНІМІЯ КАЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Іван Круглов. ЕКОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Володимир Круль, Олександр Гадельшин. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОСЕЛЕНСЬКОЇ МЕРЕЖІ У МЕЖАХ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ РАЙОНІВ ВЕРХНЬОГО СТОЧИЩА р. ПРУТ

Надія Максименко, Олександра Корєшева. АНАЛІЗ КОНФЛІКТІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ЯК ОСНОВА ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ГОМІЛЬШАНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА

Наталія Михайленко, Ірина Щербань. ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

Тетяна Михайленко. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА І ЙОГО НИНІШНІЙ СТАН

Галина Пилипенко, Оксана Цуркан. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТИПИ АГРОЛАНДШАФТІВ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОГО КАРТОГРАФУВАННЯ

Олена Савицька, Наталія Корогода. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КАРТИ “ПРИРОДНА ОСНОВА ЛАНДШАФТІВ КИЄВА” У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЕСТЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ МІСТА

Анастасія Сплодитель. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ “ЛИПОВЕЦЬКО-ІЛЛІНЕЦЬКА АСТРОБЛЕМА”

Mykhailo Tanasyuk, Galina Нodan. ECOLOGICAL-GEOCHEMICAL ESTIMATION OF THE ROAD GEOSYSTEMS IN THE PRUT-DNIESTER WATERSHED (WITHIN CERNIVTSI REGION)

Павло Теліш. АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ “ВЕРХНЬОДНІСТРОВСЬКІ БЕСКИДИ” ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗМЕНШЕННЯ

Володимир Шушняк, Галина Савка, Юрій Вергелес. РЕЗУЛЬТАТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ м. ЛЬВОВА