Вчена рада

Засідання Вченої ради №1

ВИТЯГ з протоколу № 2 засідання Вченої ради географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол №1 засідання Вченої ради географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол №2 засідання Вченої ради географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол №3 засідання Вченої ради географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Керівний склад Вченої ради:

 

Голова Вченої ради – Біланюк В.І. – декан географічного факультету, доцент;

Заступник Голови Вченої ради – Іванов Є.А. – завідувач кафедри конструктивної географії і картографії, д.геогр.н., доцент;

Секретар Вченої ради – Каднічанський Д.А. – доцент кафедри туризму.

 

Члени Вченої ради:

 

1 Безручко Л.С. заступник декана географічного факультету, доцент кафедри туризму.
2 Благодир С.Ф. заступник декана географічного факультету, старший викладач кафедри туризму.
3 Богуцький А.Б. професор кафедри геоморфології і палеогеографії.
4 Дністрянський М.С. професор кафедри географії України.
5 Дубіс Л.Ф. в.о. завідувача кафедри геоморфології і палеогеографії, професор.
6 Жук І.І. методист І категорії деканату географічного факультету
7 Загрійчук Л. Ф. студентка ІV курсу географічного факультету.
8 Івах Я.Є. голова профбюро співробітників географічного факультету, доцент кафедри економічної і соціальної географії.
9 Кирильчук А.А. професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.
10 Койнова І.Б. доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів  і охорони природи.
11 Кравчук Я.С. професор кафедри геоморфології і палеогеографії.
12 Круглов І.С. доцент кафедри фізичної географії.
13 Курганевич Л.П. доцент кафедри конструктивної географії і картографії.
14 Лозинський Р.М. завідувач кафедри географії України, професор;
15 Мальська М.П. завідувач кафедри туризму, професор.
16 Мельник А.В. завідувач кафедри фізичної географії, професор.
17 Пандяк І.Г. доцент кафедри туризму.
18 Позняк С.П. завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, професор.
19 Полянський Ю. С. студент ІV курсу географічного факультету.
20 Речич О. І. студентка ІІІ курсу географічного факультету.
21 Ровенчак І.І. професор кафедри економічної і соціальної географії.
22 Рожко І.М. завідувач кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, доцент.
23 Тиханович Є.Є. заступник декана географічного факультету, доцент кафедри фізичної географії.
24 Фісенко М.С. в.о. голови профбюро студентів географічного факультету, студент ІІІ курсу географічного факультету.
25 Хомин О.Я. студентка І курсу ОС «Магістр» географічного факультету.
26 Шаблій О.І. завідувач кафедри економічної і соціальної географії, професор.
27 Штуглинець В.В. голова студентської ради географічного факультету, студентка ІV курсу.