Третя польова літня школа-семінар гірського ландшафтознавства (6-13 серпня 2012 р.)

Польова літня школа-семінар гірського ландшафтознавства проведена кафедрою фізичної географії  при організаційній підтримці викладачів  кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи з  6 по 13 серпня 2012 року на Чорногірському географічному стаціонарі.
Вона була організована з метою реалізації системи заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо впровадження Європейської ландшафтної конвенції, втілення завдань Протоколу про збереження і стале використання біологічного і ландшафтного різноманіття до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, обговорення Закону України «Про ландшафти».
У школі-семінарі взяли участь студенти, магістри, пошукувачів, аспіранти, наукові співробітники, доценти, професори  (всього 55 осіб) пяти національних університетів України (Таврійського, Харківського, Вінницького, Чернівецького та Львівського) Інституту екології Карпат НАН України, Карадазького природного заповідника НАН України, Карпатського національного природного парку, національного природного парку «Гуцульщина».
Робота  школи-семінару включала наукові засідання, польові навчання і дискусії в ландшафтних комплексах околиць Чорногірського географічного стаціонару, ознайомлення з методикою стаціонарних ландшафтно-моніторингових досліджень, які проводяться  на стаціонарі, а також трьохденний пішохідний маршрут з ночівлею в наметах зі сходженням на найвищу вершину України г. Говерла (2061 м н.р.м.)  та  г. Петрос (2020 м н.р.м.).
Під час роботи школи-семінару були обговоренні питання ландшафтної регіоналізації, ідентифікації ландшафтних комплексів, теорії і методики ландшафтного картографування, раціонального використання і охорони природи (всього заслухано 31 доповідь).
Учасники школи-семнару  оволоділи методикою ландшафтного картографування гірських територій, ознайомилися з методикою комплексних стаціонарних досліджень та набули навиків польових ландшафтних експедиційних досліджень в горах.
На заключному засіданні школи-семінару було прийнято ухвалу, спрямовану на вирішення актуальних питань пов’язаних з ідентифікацією та охороною ландшафтів. За результатами школи-семінару планується видання збірника наукових праць.

Програма польової школи-семінару

Ухвала школи-семінару

В рамках школи-семінару послідовно працювало три секції:

Секція “Ландшафтна регіоналізація та ідентифікація ландшафтів” (7 серпня, керівник – О.Кагало, зав. відділу охорони екосистем Інституту екології Карпат НАН України; співкерівники проф. А.Мельник, доц. В.Шушняк)
Доповідають:

Олександр Кагало, зав. відділу охорони екосистем Інституту екології Карпат НАН України

Антон Яворський, директор Карпатського національного природного парку
Валерій Петлін, завідувач кафедри конструктивної географії та картографії Львівського національного університету імені Івана Франка
майстер-клас з дослідження болотних комплексів (7 серпня, керівники доц. В.Шушняк, зав. відділу охорони екосистем Інституту екології Карпат НАН України О.Кагало)
Секція “Теоретичні засади і методика ландшафтного картографування” (8 серпня, керівник Б.Рідуш, співкерівники: доц. В.Матвіїв, доц. Л.Костів, доц. Б.Яворський)
Доповідають:

Ірина Калінчук, аспірантка Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського

Тетяна Бобилєва, аспірантка Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського
Олена Сєнная, старший викладач Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Навчальна екскурсія на г. Козьмеска(1572 м) (8 серпня, керівник проф. А.Мельник)
Освоєння методики комплексного дослідження ландшафтних фацій в околицях Чорногірського географічного стаціонару (8 серпня, керівник доц. Б.Яворський)
Секція “Охорона ландшафтів” (9 серпня, керівники доц. І.Рожко, доц. І. Койнова, співкерівник доц. Б.Сенчина
Доповідають:

Ольга Киналь, доцент кафедри фізичної географії і раціонального природокористування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Богдан Рідуш , доцент кафедри фізичної географії і раціонального природокористування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Навчальна екскурсія на г. Кострича(1586 м) (9 серпня, керівник доц. Б.Сенчина)
Польова навчальна екскурсія за маршрутом “Чорногірський географічний стаціонар (975 м) – г. Говерла (2061 м) – г. Петрос (2020 м) – Чорногірський географічний стаціонар” (10-12 серпня, керівники:доц. І.Рожко, доц. І.Койнова, доц. В.Матвіїв, доц. Б.Яворський)
На г. Петрос (2020 м)
На г. Говерла (2061 м)