СПІВПРАЦЯ

З метою координації наукових досліджень гірських геосистем Українських Карпат виконуються Договори про науково-технічне співробітництво між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Карпатським національним природним парком на спільне виконання науково-дослідних робіт по проблемі «Моніторинг природних геосистем Карпатського національного природного парку (в межах Чорногори)» та Угода про творчу співпрацю між Інститутом екології Карпат НАН України та Львівським національним університетом імені Івана Франка за напрямом «Збереження і раціональне використання ландшафтного й біотичного різноманіття верхів’я басейну Прута».
Налагоджено плідні звязки з Карпатською селестоковою станцією та Сніголавинною станцією Пожижевська.
Чорногірський географічний стаціонар є базою для проведення спільних наукових дослідженьнауковців інших факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка,Київського національного університету імені Т. Шевченка, Харківського національного університету імені В. Каразіна, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського, Уманського національного університету садівництва, Таврійського національного університету імені І. Вернадського, Інституту географії НАН України, Державного природознавчого музею НАН України,Верховинського музею «Гуцульщина», НПП «Гуцульщина» (м. Косів),а також іноземних студентів та науковців за програмою договорів міжнародного співробітництва Львівського національного університету імені Івана Франка з вищими навчальними закладами Польщі, Німеччини, Австрії, Швеції, Латвії, Білорусії та ін.