Спеціальні освітні програми

 

Освітня програма (2018)

Освітня програма (2017)

Освітня програма (2016)

Актуальні проблеми суспільної географії

Виробнича зі спеціалізації (переддипломна) практика

Виробнича практика (організаційно краєзнавча)

Виробнича практика зі спеціалізації (переддипломна)

Географічне краєзнавство

Географія транспорту України з основами геологістики

Геополітичні проблеми України

Глобальні проблеми людства

Деградація і охорона ґрунтів

Екологічне краєзнавство

Курсова робота

Курсова робота

Магістерська робота 

Магістерський семінар

Медична географія України

Меліоративна геоморфологія
Об’єкти неживої природи у краєзнавчих дослідженнях
Охорона і раціональне використання рельєфу
Деградація і охорона грунтів
Моніторинг грунтів
Педосфера Землі

Методика викладання соціально-економічної географії у школі

Методика навчання економіки

Методика науково педагогічних досліджень

Методика проведення шкільних географічних екскурсій і мандрівок

Основи просторового планування

Педагогічна практика 

Проблеми географії науки і освіти в Україні і світі

Стратегія сталого розвитку

Топоніміка України

Управління природокористуванням

Філософські проблеми природокористування