Спадисті вододільні розгалуження основних хребтів, зайняті післялісовими луками та залишками ялицево-букових лісів на світло-бурих гірськолісових потужних середньоскелетних поверхнево оглеєних ґрунтах

Повернутись до Легенди