Конференції на географічному

Географічний факультет забезпечує проведення таких конференцій:

Всеукраїнська науково-практична конференція молодихученихаспірантів і студентів “Україна і світ: суспільно-географічні виміри”

Міжнародна конференція “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід”

Міжнародна наукова конференція “Ландшафтознавство: Стан, проблеми, перспективи”

Всеукраїнська наукова конференція “Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи”

Інші