Польова літня школа гірського ландшафтознавства (1-15 серпня 2011 р.)

З 1 по 15 серпня 2011 року на Чорногірському географічному стаціонарі (смт Ворохта, Івано-Франківська область) відбулась Польова літня школа гірського ландшафтознавства “Дослідження літніх станів гірських ландшафтів” організована кафедрою фізичної географії.
В школі взяло участь більше 50 осіб – студентів, магістрів, пошукувачів, аспірантів, наукових співробітників Львівського національного університету імені Івана Франка, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка С. Демянчука (м.Рівне), Інституту географії (м.Київ) та Інституту екології Карпат (м. Львів) Національної академії наук України, Карпатського національного природного парку (м. Яремча), Національного природного парку “Гуцульщина” (м. Косів), музею “Гуцульщина” (смт. Верховина).
Учасники школи ознайомились з теоретичними основами і методикою польових досліджень станів гірських ландшафтних комплексів; з ландшафтною структурою та літніми функціонально-динамічними, багаторічними антропогенними і еволюційними станами природних територіальних комплексів найвищого гірського масиву Українських Карпат – Чорногори; з наслідками впливу рекреації на стан природних комплексів; з науковою і навчальною роботою Чорногірського географічного стаціонару; технікою безпеки і правилами поведінки в горах; набули досвіду організації польових експедиційних ландшафтних досліджень.
Робота школи включала лекції, семінари, бесіди, диспути, польові тренінги, польові стаціонарні, напівстаціонарні та експедиційні дослідження у средньогір’ї та високогір’ї ландшафту Чорногора.

В рамках школи послідовно працювало чотири секції – геофізики ландшафтів, екології ландшафтів, морфодинаміки ландшафтів та рекреаційного освоєння ландшафтів, спрямованих на вивчення, відповідно, геофізичних, екологічних та морфодинамічних аспектів станів природних територіальних комплексів та їх оцінку для цілей рекреації.

Секція геофізики ландшафтів (2 4 серпня 2011 року)
Загальний керівник: доц. Муха Б.П.
Керівники: доц. Шубер П.М., доц. Сенчина Б.В., к.г.н. Яворський Б.І.

Під час роботи секції заслухано чотири наукові доповіді:

 1. Природні територіальні комплекси Чорногори. Анатолій Мельник, д.г.н, проф., завідувач кафедри фізичної географії ЛНУ ім. І. Франка;
 2. Теоретичні і методичні основи дослідження станів гірських ландшафтів.Богдан Муха, к.г.н., доцент кафедри фізичної географії ЛНУ ім. І. Франка;
 3. Етапи розвитку ландшафту Чорногора. Богдан Яворський, к.г.н., асистент кафедри фізичної географії ЛНУ ім. І. Франка;
 4. Динаміка клімату ландшафту Чорногора за період з 1961 по 2010 роки (за даними метеостанції Пожижевська). Павло Шубер, к.г.н., доцент кафедри фізичної географії ЛНУ ім. І. Франка.

Проведено картографування ландшафтних урочищ та комплексне дослідження фацій і складено польову ландшафтну карту на ключову ділянку в околицях Чорногірського географічного стаціонару; досліджено добові стани модельних ландшафтних фацій в урочищах висотних місцевостей крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я, пологосхилого давньольодовикового акумулятивного лісистого середньогір’я, різко ввігнутого давньольодовикового екзараційного субальпійського високогір’я та випуклого пенепленізованого полонинського високогір’я.

Секція екології ландшафтів (5 – 7 серпня 2011 року)
Загальний керівник: доц. Сенчина Б.В.
Керівники: доц. Муха Б.П., доц. Шубер П.М., к.г.н. Яворський Б.І.

Під час роботи секції заслухано наукові доповіді:

 1. Антропогенні стани природних територіальних комплексів та їх класифікація. Анатолій Мельник, д.г.н., проф., завідувач кафедри фізичної географії ЛНУ ім. І. Франка;
 2. Антропогенні модифікації ландшафтів. Людмила Сорокіна, к.г.н., молодший науковий співробітник Інституту географії НАН України;
 3. Рослинність Чорногори і її антропогенна трансформація. Богдана Сенчина, к.г.н., доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи ЛНУ ім. І. Франка;
 4. Методика дослідження оселищ. Іван Круглов, к.г.н., доцент кафедри фізичної географії ЛНУ ім. І. Франка.

Досліджено особливості екологічних аспектів літніх станів природних територіальних комплексів та екологічні наслідки природокористування, а також характерні риси антропогенних станів ландшафтних комплексів середньогір’я та високогір’я Чорногори в басейні річки Прут.

Секція морфодинаміки ландшафтів (8 – 10 серпня 2011 року)
Загальний керівник: доц. Шушняк В.М.,
Керівники: доц. Матвіїв В.П., доц.. Рожко І.М., к.г.н. Яворський Б.І.

Під час роботи секції заслухано наукові доповіді:

 1. Класифікація морфодинамічних процесів в Українських Карпатах.Володимир Шушняк, к.г.н., доцент кафедри фізичної географії ЛНУ ім. І. Франка;
 2. Динаміка паводку в околицях Чорногірського географічного стаціонару в липні 2008 рок. Ігор Рожко, к.г.н., доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи ЛНУ ім. І. Франка.
 3. Нівальні стани ландшафтних комплексів найвищої вершини Альп гори Монт Бланк. Токар Олексій, асистент кафедри туризму Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С.Демянчука (м.Рівне).
 4.  Ландшафти Скандинавських гір. Токар Олексій, асистент кафедри туризму Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С.Демянчука (м.Рівне).

Досліджено сучасні процеси морфодинаміки природних територіальних  та динаміки аквальних комплексів, стан зсувних ландшафтних комплексів на схилах хребта Озірний та стан руслових фацій і урочищ в днищі ріки Прут та її приток.

Секція рекреаційного освоєння ландшафтів (11 – 14 серпня)
Загальний керівник: доц. Матвіїв В.П.,
Керівники: доц. Рожко І.М., доц. Шушняк В.М., к.г.н. Яворський Б.І

Під час роботи секції заслухано наукові доповіді:

 1. Історія рекреаційного освоєння Чорногори. Володимир Матвіїв, к.г.н., доцент кафедри фізичної географії ЛНУ ім. І. Франка.
 2. Ландшафтні комплекси Чорногори з висоти пташиного льоту. Юрій Кречуняк, пошукувач кафедри фізичної географії ЛНУ ім. І. Франка, директор музею «Гуцульщина» (смт Верховина).
 3. Правила поведінки і техніка безпеки під час польових експедиційних досліджень в горах. Юрій Гаман, магістр кафедри фізичної географії ЛНУ ім. І. Франка

Проведено експедиційні дослідження в ландшафтних місцевостях лісистого средньогіря, субальпійського і альпійського високогір’їв по маршруту: Чорногірський географічний стаціонар – полонина Маришевська – урочище Гаджина – г. Шпиці – г. Ребра – оз. Бребенескул – вершини Бребенескул, Дземброня, Піп Іван, Ребра – оз.Несамовите – Чорногірський географічний стаціонар.
Досліджено вплив сучасного рекреаційного використання території на стан природних комплексів, проведено оцінку станів ландшафтних комплексів середньогіря і високогір’я Чорногори  для рекреаційних цілей.

За результатами досліджень, виконаних в рамках школи, планується проведення наукового семінару та видання збірника наукових праць.

Відповідальний за проведення школи,

д.г.н., проф., А. Мельник