Повідомлення

Науково-практична онлайн-конференція “Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в Україні”, Львів, 26–27 листопада 2020 р.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції “Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в Україні”, присвяченій 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії. Головна мета конференції – обговорення найновіших геоморфологічних і палеогеографічних досліджень в Україні, сучасних викликів і перспектив розвитку геоморфології і палеогеографії. До участі у конференції запрошуємо представників закладів вищої освіти, наукових установ, наукових співробітників природоохоронних організацій.

Тематичні напрями роботи конференції
1. Теоретичні і методичні аспекти геоморфологічних і палеогеографічних досліджень.
2. Прикладні аспекти геоморфологічних і палеогеографічних досліджень.
3. Регіональні геоморфологічні і палеогеографічні дослідження.
4. Проблеми фахової освіти та популяризації геоморфології й палеогеографії.
Для участі в онлайн-конференції необхідно:
– надіслати заявку (додаток А) на електронну адресу секретаря або заповнити реєстраційну
картку учасника на сайті
https://conferences.lnu.edu.ua/index.php/geomorphology/geomorphology-2020/index;
– подати анотацію доповіді (додаток Б).
До початку роботи конференції заплановано видати збірник наукових праць “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій” (категорія Б
фахових видань України за спеціальностями 103 “Науки про Землю”, 106 “Географія”).

Інформаційне повідомлення

Інформаційне повідомлення (англ.)

Всеукраїнський науковий семінар «Суспільна географія та картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії», присвячений В. Кубійовичу, 17 грудня 2020 року

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених «Суспільна географія та картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії», присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900–1985) – ученого-географа, картографа, енциклопедиста.

Семінар планується провести 17 грудня 2020 р. (кафедра економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка). Матеріали будуть видані в авторській редакції до початку роботи семінару.

Робочі мови наукового семінару: українська, англійська.

Перше інформаційне повідомлення

Шаблон для оформлення статті