Участь у Міжнародній науковій конференції «Parki narodowe w Polsce. Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe a dialog interesariuszy»

05.03.2019 | 11:35

26 та 27 лютого 2019 р. у місті Суха Безкидзька (Республіка Польща) у Вищій школі туризму та екології відбулася Міжнародна наукова конференція «Parki narodowe w Polsce. Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe a dialog interesariuszy». На конференції були присутні делегація Міністерства охорони навколишнього природного середовища Польщі на чолі з Державним секретарем Малгожатою Голінською, численними директорами національних парків та їхніми представниками, представниками університетів, установ та середовищ, які близькі до питань, пов’язаних з функціонуванням національних природних  парки та їх суспільно-господарчого оточення.

На конференцію були запрошені і представники кафедри туризму – асистент кафедри Юрій Жук та студентка першого курсу кафедри Орина Доценко. Підсумками роботи конференції стали колективна монографія «Parkinarodoweiotoczeniespołeczno-gospodarcze. Skazanina dialog» (розділ «Pecculiarities of the organization of the recreational activities in the national parks of Ukraine (on example of the Shatsky national park)», співавтори – доц. Л. Безручко та ас. Ю. Жук) та виступ ас. Жука Ю. присвячений особливостям організації рекреаційної діяльності на території Шацького НПП, виголошений польською мовою.

Крім того, відбулася зустріч представників кафедри туризму з канцлером Вищої школи туризму та екології Марією Гжехинкою, на якій були обговорені перспективи подальшої співпраці Львівського університету та Вищої школи туризму та екології, перспективи академічного обміну студентами та програми спільного та подвійного дипломування між вищезгаданими закладами.

Текст: Жук Ю.І.