Прийом статей до чергового випуску Збірника наукових праць «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій»

11.08.2020 | 09:44

Шановні колеги! 

10.09. 2020 р. завершується прийом статей до чергового випуску Збірника наукових праць “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій”.

Запрошуємо Вас опублікувати наукові праці у Вип. 1 (11) 2020 р., присвяченому 70-річчю заснування кафедри геоморфології і палеогеографії. Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України в галузі географічних наук (категорія Б).

З вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на сайті: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/carpathians/about

або на сайті:  Географічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка/Наука/ Наукові видання/Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій 

Статті надсилати на адресу редакції problemy.geomorf@gmail.com  або g_bajrak@ukr.net  (секретар)

Редакційна колегія

Львівський національний університет імені Івана Франка,

географічний факультет, кафедра геоморфології і палеогеографії 0322 394-598 (кафедра)

067 934 53 61 (відповідальний секретар Байрак Галина Ростиславівна)