Проєкт географів серед переможців конкурсу наукових проєктів НФД України “Підтримка досліджень провідних та молодих учених”

14.09.2020 | 15:38

Новостворений Національний фонд досліджень України оголосив результати перших конкурсів наукових проєктів “Наука для безпеки людини та суспільства” та “Підтримка досліджень провідних та молодих учених”, на які подали заявки понад 900 наукових колективів з усієї України. Серед переможців є проєкт географів Львівського національного університету імені Івана Франка«Розвиток палеокріогенних процесів у плейстоценовій лесово-ґрунтовій серії України: інженерно-геологічний, ґрунтовий, кліматичний, природоохоронний аспекти». Керівником проєкту є професор кафедри геоморфології і палеогеографії А. Богуцький, виконавцями – доценти цієї ж кафедри О. Томенюк (відповідальний виконавець), Р. Дмитрук, А. Яцишин, аспіранти А. Шевцова, А. Бермес, а також студентка А. Василенко.

Упродовж 2020-2022 рр. колектив львівських палеогеографів працюватиме над вивченням палеокріогенезу в перигляціальних зонах, що формувались у периферійних зонах материкових зледенінь. У перигляціальних умовах широко розвивалася вічна мерзлота, перебудовувались усі процеси літо- і морфогенезу, тобто формування відкладів і рельєфу, у т. ч. накопичення потужних лесово-ґрунтових серій, якими вкрито понад 70 % території України. Усе це впливало на формування властивостей порід, обумовлювало розвиток ерозійних процесів, структуру сучасного ґрунтового покриву тощо. Власне на вирішення цих питань і спрямований грант, який здобули географи під керівництвом проф. А. Богуцького.