Г Р А Ф І К проведення контрольних замірів знань студентів географічного факультету у І семестрі 2018-2019 н.р.

22.10.2018 | 09:50
Дисципліна, з якої проводиться замір знань (викладач, який здійснював підсумковий контроль) група к-сть  студ. ауд. час проведення дата
Основи екології

(проф. Назарук М.М.)

ГРФ-21с 17 34 1600 12.11.2018р.
ГРО-21с 16 34 1500 12.11.2018р.
Географія туризму

(доц. Бордун О.Ю.)

ГРТ-21с 24 34 900 12.11.2018р.
ГРТ-22с 22 34 1330 12.11.2018р.
Інфраструктура готельно-ресторан-ного господарства (доц. Філь М.І.) ГРГ-21с 21 34 1000 19.11.2018р.
ГРГ-22с 22 34 900 19.11.2018р.
Геоекологія України

(доц. Кричевська Д.А)

ГРЕ-21с 11 34 1150 12.11.2018р.
Загальна гідрологія

(доц. Шушняк В.М.)

ГРН-33с 20 34 1330 13.11.2018р.
ГРН-31с 22 34 1430 13.11.2018р.
Іноземна мова

(доц. Івасів Н.В.)

ГРТ-32с 24 34 1330 20.11.2018р.
ГРТ-33с 21 34 1430 20.11.2018р.
Урбоекологія

(доц. Волошин П.К.)

ГРЕ-31с 6 34 900 14.11.2018р.
Фізична географія материків і океанів (доц. Костів Л.Я.) ГРФ-45с 21 34 1630 21.11.2018р.
ГРФ-46с 23 34 1630 14.11.2018р.
Маркетинг

(доц. Мандюк Н.Л.)

ГРТ-41с 22 34 1230 14.11.2018р.
ГРТ-44с 20 34 1330 15.11.2018р.
Гідроекологія

(доц. Михнович А.В.)

ГРЕ-41с 17 34 1330 21.11.2018р.
Географія природних катастроф

(доц. Біланюк В.І.)

ГРФМ-61с 6 34 1800 24.10.2018р.
ГРНМ-61/62 17 34 1800 24.10.2018р.
Міжнародний туризм

(проф. Мальська М.П.)

ГРТМ-61с 28 34 1800 23.10.2018р.
Метрологія, стандартизація та акредитація (доц. Мкртчян О.С.) ГРЕМ-61с 11 34 1230 24.10.2018р.

Декан географічного факультету                                                                         В. І. Біланюк