Дослідження профільно-диференційованих ґрунтів Прибескидського Передкарпаття

28.10.2019 | 12:23

Працівниками кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів проведено польові дослідження буроземно-підзолистих ґрунтів Прибескидського Передкарпаття. Встановлено, що вони не формують суцільного ареалу, а приурочені до найбільш підвищених ділянок вододільних поверхонь в межах V-тої надзаплавної тераси Дністра. У межах профілю досліджуваних ґрунтів діагностовано нодулі та аргілани, які є діагностичними ознаками ґрунтотворних процесів: лесиважу та внутрішньогрунтового оглинення. Ґрунти мають різкодиференційований, елювіально-ілювіальний тип профілю.