Вітаємо з успішною акредитацією ОПП «Ґрунтознавство та експертна оцінка земель» спеціальності 103 «Науки про Землю» першого (бакалаврського) рівня

20.05.2024 | 16:07

У травні Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти після ретельної акредитаційної експертизи ухвалило позитивне рішення і надало акредитацію ОПП «Ґрунтознавство та експертна оцінка земель» спеціальності 103 «Науки про Землю» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, сертифікат строком на 5 років. Щиро дякуємо за висококваліфіковану роботу експертної групи, галузевої експертної ради та надані рекомендації, спрямовані на удосконалення освітньої програми.

Колектив кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ВІТАЄ гаранта Зіновія Паньківа, членів проєктної групи ОПП «Ґрунтознавство та експертна оцінка земель» спеціальності 103 «Науки про Землю» і весь професорсько-викладацький склад, адміністрацію географічного факультету, здобувачів, випускників, стейкхолдерів, роботодавців з успішною акредитацією освітньої програми. Вдячні за згуртованість, продуктивність, професіоналізм та ефективну комунікацію. Бажаємо вдалої інтеграції науки в освітній процес, інновацій, оновлень та перспектив.

Дякуємо воїнам за цю можливість!