НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Викладачі географічного факультету та працівники Лабораторії ландшафтного моніторингу забезпечують проведення навчальних практик студентів денного та заочного навчання (I –III курс), виробничих практик студентівIII–IV курсів і магістерських практик студентівгеографічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Традиційно на базі Чорногірського географічного стаціонару проводяться ландшафтний, гідрологічний, мікрокліматичний, гірський розділи комплексної навчальної фізико-економіко-географічної практики студентів II курсу стаціонарної форми навчання, гідро-кліматичний та ґрунтовий розділи студентів III курсу заочної форми навчання, комплексна ландшафтно-екологічна практика студентівIII курсу напряму екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (екологічний і ландшафтний розділи), навчальна краєзнавча практика студентів Iкурсу кафедри туризму.

Ландшафтна практика – здобуття навиків в організації і проведенні польових ландшафтних досліджень; оволодіння методикою ландшафтного картографування.

Гідрологічна практика – отримання навиків з проведення гідрометричних робіт, опрацювання зібраного матеріалу, складання гідрологічних характеристик рік і їх басейнів.

Мікрокліматична практика – здобуття навиків метеорологічних спостережень, вивчення динаміки метеорологічних характеристик і просторової диференціації топокліматів.

Комплексна гірська маршрутна практика – ознайомлення з закономірностями ландшафтної диференціації в горах, з типовими і унікальними природними територіальними комплексами ландшафту Чорногора, набуття навиків організації та проведення багатоденних пішохідних маршрутних досліджень.

Виробнича практика– набуття навиків стаціонарних фізико-географічних спостережень та проведення власних досліджень спрямованих на вивчення властивостей гірських природних комплексів з метою вирішення актуальних загальнонаукових чи прикладних завдань.

Окрім студентів ЛНУ імені Івана Франка, на Чорногірському географічному стаціонарі також проходять практику та проводять наукові дослідження студенти вищих навчальних закладів України та зарубіжжя. Щорічно проводяться обмінні практики з Університетом Марії Кюрі–Склодовської, відбуваються спільні наукові дослідження в рамках проходження магістерської практики студентів Університету міста Вроцлав.

Загалом, на базі Чорногірського географічного стаціонару закріплюють теоретичні знання та набувають практичних навичок щорічно понад 250 студентів. Для прикладу: за 2008 – 2012 роки практику на ЧГС пройшло 1011 студентів географічного факультету.