Навчальні програми та силабуси

Навчальні програми Силабуси
Актуальні проблеми туризму
Безпека туризму
Виробнича практика
Виробнича (переддипломна) практика
Державне та регіональне управління в туризмі
Діловий етикет в туризмі
Екскурсологія
Іміджелогія та PR в туризмі
Концепції інноваційного розвитку туризму
Концепції розвитку культурно-пізнавального туризму
Корпоративне управління в туризмі
Кризовий менеджмент в туризмі
Логістика в туризмі
Магістерська робота
Магістерський семінар
Маркетинг подій та конференцій
Методи дослідження в туризмі
Методологія і організація наукових досліджень
Міжнародне право
Міжнародний туризм
Оптимізація туристичної сфери України
Організація івентивного та конвенційного туризму
Планування діяльності туристичних установ (англ.)
Ринок туристичних послуг
Стратегічний маркетинг
Стратегічний менеджмент
Туризм в ЄС
Туризмологія
Туристична політика 2019
Туристична статистика
Управління інноваційним розвитком туризму
Управління персоналом
Управління проектами в туризмі 2018
Управління проектами в туризмі 2019
Управління якістю туристичних послуг