Науки про Землю

Актуальні проблеми людства глобальні аспекти
Військова географія і геополітика
Геоекономіка України і її регіонів
Геологістика
Маґістерський семінар
Основи економетрики у суспільній географії
Проблеми розвитку суспільної географії як науки
Сучасні виміри зовнішньої політики Росії
Теорія методологія географічної науки

Географічні основи природоохоронної справи

Геоекологічні інформаційні системи

Геоморфологічне прогнозування
Ерозійні процеси
Землелогія
Краєзнавчі дослідження в геоморфології
Наукові концепції в геоморфології і палеогеографії
Пам’ятки неживої природи
Флювіальний морфогенез

ГІС технології та їх застосування

Моніторинг грунтів і земель

Охорона ґрунтів

Палеопедологія

Систематика і класифікація ґрунтів

Урбосередовище та грунти міст