Міжнародна наукова конференція “Фундаментальні і прикладні геоморфологічні дослідження: стан, проблеми, напрями” (11-13 листопада 2010 р.)

10-13 листопада 2010 р. на базі географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася Міжнародна наукова конференція “Фундаментальні і прикладні геоморфологічні дослідження: стан, проблеми, напрями”, присвячена 60-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка.
У рамках конференції було проведено пленарне і два секційних засідання, присвячених теоретико-методологічним й регіональним і прикладним питанням геоморфології. У програмі конференції відбулася одноденна наукова екскурсія у Сколівські Бескиди, де львівськими науковцями було презентовано пропонований геопарк “Скелясті Бескиди”.
У конференції взяло участь близько 50 науковців України, Польщі та Білорусі – представники 15 інституцій, у тім числі Львівського, Київського, Чернівецького, Прикарпатського, Ужгородського національних університетів, Закарпатського державного університету, Інституту географії НАН України, Інституту ботаніки НАН України, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного університету “Києво-Могилянська академія”,  Варшавського університету, Вищої суспільно-природничої школи в Любліні, Інституту географії Педагогічного університету в Кракові, Білоруського державного університету та науково-виробничих установ. Серед учасників конференції 10 професорів, докторів наук, велика кількість кандидатів географічних наук та аспірантів.

Конференція пройшла на високому науковому рівні, було підсумовано результати досліджень рельєфу України й прилеглих територій (Польщі, Білорусі) та висвітлено головні проблеми його вивчення. За матеріалами конференції опубліковано фаховий Міжвідомчий науковий збірник “Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип. 1(58). – 356 с.