Ландшафтна карта НПП “Сколівські Бескиди”

Ландшафтна карта НПП “Сколівські Бескиди”

Автори: О. Федірко, Б. Хомин

Комп’ютерне опрацювання: О. Буряник, Г. Савка, Н. Марзанич

Легенда

Місцевість:

А – висотна місцевість стрімкосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я

Урочища:

1 – вузькі асиметричні пригребеневі поверхні основних хребтів узгодженого простягання, зайняті післялісовими луками та пустищами з фрагментами монодомінантних смерекових лісів на темно-бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах;
2 – широкі розгалужені поверхні бокових хребтів, зайняті смереково-ялицево-буковими лісами та післялісовими луками на бурих гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних поверхнево оглеєних ґрунтах;
3 – низькі розширені вододільні відгалуження (відноги), зайняті післялісовими луками та чагарниками, частково – смерековими монокультурами на бурих гірськолісових глибоких середньоскелетних оглеєних грунтах;
4 – дуже стрімкі, місцями обривисті, обвально-осипні розчленовані схили північно-східної експозиції (берда), слабозакріплені монодомінантними смерековими лісами на темно-бурих гірсько-лісових слабосформованих сильноскелетних ґрунтах;
5 – стрімкосхилі, сильнорозчленовані глибокі водозбірні лійки північних експозицій з смереково-ялицевими лісами на темно-бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах;
6 – стрімкосхилі неглибокі водозбірні лійки південних експозицій з яворово-буковими лісами на світло-бурих гірськолісових глибоких слабоскелетних ґрунтах;
7 – дуже стрімкі випуклі нерозчленовані схили північних експозицій, зайняті ялицево-буковими лісами з залишками корінних дібров на світло-бурих гірсько-лісових сильноскелетних ґрунтах;
8 – стрімкосхилі сильнорозчленовані глибокі водозбірні лійки північних експозицій, зайняті корінними буково-смерековими лісами на темно-бурих гірсько-лісових середньоскелетних ґрунтах;
9 – нижні частини виположених сильнорозчленованих водозбірних схилів з післялісовими луками та ялицевими бучинами на світло-бурих гірськолісових потужних середньоскелетних ґрунтах;
10 – нижні частини розчленованих водозбірних схилів північних експозицій, зайняті після лісовими луками та смерековими монокультурами на бурих гірсько-лісових середньо скелетних ґрунтах;
11 – стрімкі розчленовані водозбірні схили південних експозицій з буково-ялицевими та смерековими монокультурами на світло-бурих гірськолісових середньоскелетних ґрунтах;
12 – увігнуті сильнорозчленовані схили північних експозицій, що стрімко обриваються до основних річкових долин, слабозакріплені смерековими монокультурами на бурих гірсько-лісових слабосформованих сильноскелетних ґрунтах;
13 – дендровидні розгалуження стрімкопадаючих V-подібних долин гірських потоків (зворів) у верхніх частинах водозбірних лійок, слабозакріплені буково-ялицево-смерековими лісами на бурих гірськолісових слабосформованих (часто підвісних) сильнокам’янистих ґрунтах;
14 – днища долин основних потоків з фрагментами терас та прируслових відмілин порослі смереково-буково-вільховими лісами на торфянисто-болотних намивних ґрунтах;
15 – переважно короткі неглибокі яри, що обриваються в долинах основних потоків, слабозакріплені кущовою рослинністю на бурих гірськолісових несформованих (підвісних) ґрунтах;

Місцевість:

Б – висотна місцевість стрімкосхилого ерозійно-денудаційноголісистого низькогір’я

Урочища:

16 – вузькі асиметричні пригребеневі поверхні основних хребтів та їхні вузлові масивні розгалуження, зайняті післялісовими луками на бурих гірськолісових середньоскелетних ґрунтах;
17 – спадисті вододільні розгалуження основних хребтів, зайняті післялісовими луками та залишками ялицево-букових лісів на світло-бурих гірськолісових потужних середньоскелетних поверхнево оглеєних ґрунтах;
18 – низькі розширені вододільні відгалуження (відноги), зайняті післялісовими луками та чагарниками на бурих гірськолісових ґрунтах;
19 – стрімкі нерозчленовані рівні схили північно-східної експозиції, зайняті післялісовими луками, чагарниками та залишками букових лісів на світло-бурих гірськолісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах;
20 – стрімкосхилі глибоковрізані сильнорозчленовані водозбірні лійки північних експозицій з ялицево-смерековими лісами на темно-бурих гірськолісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах;
21 – стрімкосхилі сильнорозчленовані неглибокі водозбірні лійки південних експозицій з ялицево-буковими лісами на світло-бурих гірсько- лісових середньоскелетних ґрунтах;
22 – стрімкі сильнорозчленовані водозбірні схили південних експозицій, зайняті смереково-ялицево-буковими лісами на світло-бурих гірськолісових сильноскелетних ґрунтах;
23 – стрімкі, увігнуті сильнорозчленовані схили, підрізані в підніжжі основними водотоками, слабозакріплені чагарниками та залишками букових лісів на світло-бурих гірськолісових сильноскелетних ґрунтах;
24 – спадисті випуклі слаборозчленовані схили південних експозицій, зайняті післялісовими луками та чагарниками на світло-бурих гірськолісових ґрунтах;
25 – розгалужені верхів’я V-подібних долин гірських потоків у водозбірних лійках, слабозакріплені смереково-ялицево-буковими лісами на бурих гірськолісових підвісних ґрунтах;
26 – заболочені днища долин основних гірських потоків з заплавно- терасовими фрагментами, зайняті переважно сіровільшняками на торфянисто- болотних намивних ґрунтах;
27 – короткі розгалужені яри, закладені у підніжжях схилів, слабозакріплені чагарниковою рослинністю на підвісних ґрунтах;

Місцевість:

В – висотна місцевість терасованих днищ міжгірських долин