Лабораторний практикум з курсу “Загальна гідрологія”

Лабораторна робота № 1. Хімічні і фізичні властивості природних вод

Діаграма Дурова.

Лабораторна робота № 2. Морфометричні характеристики річки

Лабораторна робота № 3. Морфометричні характеристики річкового басейну

Лабораторна робота № 4. Морфометричні характеристики поперечного перерізу русла, розподіл швидкостей у річковому потоці

Лабораторна робота № 5. Побудова гідрографа і його генетичний аналіз

Лабораторна робота № 6. Морфометричні характеристики озера